Bazárek cukroví poosmé

Nedělní mše svaté v místních kostelech v Luhačovicích, Pozlovicích a Horní Lhotě,  provonělo vánoční cukroví. Výtěžek z letošního bazárku vánočního cukroví, který uspořádala Charita Luhačovice v neděli 18. prosince, bude použit na vybavení keramické dílny Denního stacionáře Charity Luhačovice.

Finance stržené za cukroví nebyly vůbec zanedbatelné. kostel Svaté Rodiny v Luhačovicích 9 542 korun, kostel Svatého Martina v Pozlovicích  4 561 korun a kostel Svatého Dionýsia v Horní Lhotě 2 176 korun.

Bazárek spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může věnovat něco z vlastních domácích výrobků.

„Ten nápad s bazárkem vánočního cukroví vznik v prvním roce vzniku Charity v Luhačovicích. Po několik let se tato akce konala jen v Luhačovicích. Poslední tři roky i v Pozlovicích a před dvěmi lety jsme tuto tradici zavedli i v Horní Lhotě. Moc děkujeme dárcům – paní Chvílové a místním skautům, Cukrářství – Jaroslav Matuška, Pekárně a cukrárně Merkur – Petr Chmela, Pekařství VINTR a dalším drobným dárcům,“ uvedla Lenka Semelová, ředitelka Charity Luhačovice.

Charita Luhačovice zve další dobrovolníky, aby se zapojili do Tříkrálového koledování, kdo se chce ještě přihlásit, může tak učinit u koordinátora dobrovolníků  Mgr. Karla Adámka tel. 577 132 355,  dobrovolnici@luhacovice.charita.cz Koledování bude v sobotu 7. ledna 2012.

run_function(‚id‘,’41‘,’13123′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚266‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚13123‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’41‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři
Vincentka