Výstava fotografií Pavel Trhoň: Detaily z přírody

  • Datum konání: 2. 11. 2023
  • Datum ukončení: 29. 11. 2023
  • Čas konání:
  • Místo konání: Galerie Elektra
  • Vstupné: zdarma

Primárním cílem této výstavy s názvem „Inspirace přírodou Chlumecka a Novobydžovska“ bylo prezentovat krásy přírody Chlumecka a Novobydžovska prostřednictvím detailů, které jsem zachytil při svých náhodných i plánovaných potulkách krajinou, jíž jsem dlouholetým obdivovatelem. Původní regionální vymezení ale může být pominuto a výstava může být pojata obecněji, bez uvedení regionu, jako např. „Detaily z přírody“ či „Inspirace přírodou“ apod.

Pomocí fotografií nechci jen dokumentovat jednotlivé druhy, ale i přinášet neobvyklé a zajímavé pohledy, které často zůstávají běžnému pozorovateli utajeny. Budu rád, když fotografie potěší oko návštěvníka výstavy, ale pokud v něm tato výstava vyvolá zvýšený zájem o přírodu a uvědomění si nezbytnosti její ochrany, pak bude její poslání zcela naplněno.

Hauptpartner
Vincentka
Východní Morava