Akce

Jarmark při Otevírání pramenů

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro

Masopustní jarmark s fašankovou obchůzkou

Adventní odpoledne

Mikulášská jízda městem

Vánoční jarmark s rozsvěcením stromu

Setkání se seniory Luhačovic a přilehlých částí Polichno, Řetechov a Kladná Žilín