Akce

Adventní odpoledne

Mikulášská jízda městem

Vánoční jarmark s rozsvěcením stromu

Setkání se seniory Luhačovic a přilehlých částí Polichno, Řetechov a Kladná Žilín

Exkurze Vincentka