Školství

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace

Masarykova 76

Dům dětí a mládeže je zařazen v rejstříku škol a školských zařízení a zřizovatelem je Město Luhačovice. Našim hlavním posláním je poskytování zájmového vzdělávání.

Základní umělecká škola Luhačovice

Masarykova 76

Připravujeme mladé umělce k navazujícímu studiu, vytváříme kulturní zázemí a svými aktivitami reprezentujeme lázeňské město Luhačovice.

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice

Čes. armády 465

ZŠ při dětské léčebně Luhačovice zajišťuje kontinuitu školní práce dětských pacientů v době jejich léčebného pobytu v Lázních Luhačovice, a.s.

Základní škola Luhačovice

Školní 666

Základní škola pro 567 žáků s družinou a jídelnou.Základní škola Luhačovice zahrnuje hlavní školní budovu, budovu 1. a 3. tříd, budovu 2. tříd, I. školní jídelnu a II. školní jídelnu.

Domov mládeže

Masarykova 999

Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101

Střední vzdělání s maturitou: ekonomika a podnikání; informační služby; umělecká řemesla. Střední vzdělání s výučním listem: kuchař – číšník, kuchař-kuchařka, číšník- servírka

Mateřská škola Luhačovice

Komenského 301

V mateřské škole je v provozu šest tříd. Od 1. 9. 2010 byla zřízena logopedická třída. Do mateřské školy přijímají děti zejména ve věku od 3 do 6 let.