Církve

Českobratrská církev evangelická

Masarykova 273

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Luhačovice

Pod Kamennou 1000

Kostel Svaté rodiny patří mezi nově postavené kostely na Moravě. S přípravou stavby bylo započato ihned po roce 1989. Základní kámen kostela posvětil v roce 1990 na velehradě papež Jan Pavel II.