Instituce

Technické služby, p.o.

Uherskobrodská 188

Společnost zajišťuje servisní služby Městu Luhačovice.

Správa CHKO Bílé Karpaty

Nádražní 318

Zájem o přírodu a krajinu již není doménou pouze ochránců přírody, ale v současné době se dotýká i ostatních oblastí lidské činnosti.

Policie České republiky, obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Městská policie Luhačovice

Nábřeží 971

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Uherskobrodská 877

HZS ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

V Drahách 1105

Domov pro seniory Luhačovice je příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem.