Praktické informace

Poradna pro ženy a dívky

Divadelní 6

Služby odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc ve zlínské poradně. Pondělí, středa a pátek od 8.00 do 20.00 hod na tel. 603 210 999.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

U náhonu 5208

Poradna je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.

Sdružení linky bezpečí pro děti, mládež a rodiče

Ústavní 91/95

Linka má sloužit především dětem a mladým lidem,které situace v rodině,ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují.Dovolat se na ni mohou zdarma

Pedagogicko-psychologická poradna

Předbranská 1256

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních.

Národní linka prevence AIDS

Kdy lze telefonovat na Národní help line AIDS: Po – Čt 13,00 – 18,00 hod., Pá 13,00 – 16,00 hod. Odkud se lze dovolat: ze všech míst České republiky ZDARMA

Linka SOS

Zarámí 4421

Hledáte cestu z bezmoci a deprese? Řešíte životní problémy sami se sebou, s dětmi, s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou ? Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami, automaty, alkoholem, AIDS?

Linka bezpečí

Ústavní 95

Telefonická pomoc dětem - telefon 116 111.