Poradny

Poradna pro ženy a dívky

Divadelní 6

Služby odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc ve zlínské poradně. Pondělí, středa a pátek od 8.00 do 20.00 hod na tel. 603 210 999.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

U náhonu 5208

Poradna je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.

Pedagogicko-psychologická poradna

Předbranská 1256

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních.