Nové prostory na Úřadě městyse Pozlovice

V pátek 11. ledna bylo v Pozlovicích slavnostně otevřeno Multifunkční centrum. Jedná se rekonstruované prostory v přízemí Úřadu městyse Pozlovice. Své místo tu má moderně vybavená knihovna a poštovna. Je tu i prostorná přednášková místnost, která bude určena jak pro potřeby knihovny, tak místních spolků.

Do budoucna by se tu mohly konat i oblíbené tvůrčí dílny. Knihovna má ve svém fondu více než dva tisíce svazků.

Knihovna je opravdu velmi hezká, a to nejen po stránce vybavení a umístění, ale má i dobrou atmosféru. A co se mi velmi líbí…, že se tu podařilo propojit více účelů dohromady. Jeden otevřený prostor obsahuje knihovnu, poštovnu a přednáškovou místnost. Já jsem velmi ráda, že samospráva městyse Pozlovice věnuje takovou pozornost věcem, které jsou možná tak trošku na okraji,“ uvedla Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

„Stavební práce začaly v srpnu a skončily v listopadu. Pak jsme prostory začali vybavovat. Původní kotelnu jsme zmenšili na polovinu a tím získali nový prostor. Ve výběrovém řízení jsme získali 1,7 milionů korun. Samostatně byla provedena rekonstrukce kotelny, ta stála 700 tisíc korun. Částka ve výši jeden milion korun, která se týkala ostatních stavebních prací, byla spolufinancována z obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, z místní akční skupiny. Jednalo se o finance ve výši devadesáti procent,“ vysvětlila Olga Tkáčová, starostka městyse Pozlovice.

Uvolněné prostory po poštovně byly vyčleněny pro potřeby obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, která doposud sídlila v prvním patře úřadu.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’12953′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚529‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚12953‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’po-modules-photogallery‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka