Tipy na výlety

Blízké i vzdálenější okolí Luhačovic přímo hýří tipy na výlety! Rozdělili jsme je na cíle do 20, 40, 60 i nad 60 km. Inspirujte se.

Tipy na výlety do vzdálenosti 20 km

Uherský Brod (12 km)  

Královské město z 13. století s dochovanými hradbami. K památkám patří radnice, barokní farní  kostel s věží, dominikánský kostel přestavěný ze starší gotické stavby a barokní kašna  na náměstí. Město je spjato s osobností  světového pedagoga  J. A. Komenského (1592–1670). V místním muzeu Komenského je k vidění stálá výstava o  jeho životě. Rodiny s dětmi ocení moderní aquapark Delfín.

Bojkovice (13 km), pokračování Mikulčin vrch (25 km)

Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se rozprostírá anglický park se sochami.

Slavičín (14 km)

Patří k nejstarším osadám tohoto regionu.  Dominantami města jsou barokní zámek z roku 1750 s anglickým parkem, postavený na místě staré gotické tvrze (nepřístupný). Původně gotický kostel sv. Vojtěcha ze 13. století byl po požáru v 18. století přestavěn v barokním stylu. V městském muzeu se mimo jiné nachází expozice připomínající leteckou bitvu z roku 1944.  Ve Slavičíně najdete lesopark s dřevěnými sochami.

Vlčnov (18 km), pokračování Hluk (24 km) 

Typická slovácká obec byla poprvé zmíněna k roku 1264, zmínka o faře je z roku 1373. V obci bývala tvrz a opevněný, původně got. kostel. Zachoval se z něj pouze portál pod věží. Dnešní kostel sv. Jakuba Staršího je z roku 1779. V obci jsou vinice a vinné sklepy. Udržuji se zde lidové tradice, proslulá je jízda králů na konci května. O 6 km dále leží  Hluk se stejnou krojovanou tradicí a  s tvrzí ze 16. století, v níž je stylová restaurace a vinárna.

Vizovice (20 km)  

Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu se koná mnoho festivalů a kulturních akcí, např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. Vizovický farní kostel sv. Vavřince pochází z roku 1792. Na katastru Vizovic je 5 chráněných sirných pramenů, které byly v minulosti využívány k léčebným účelům.

Tipy na výlety do vzdálenosti 40 km

Zlín (23 km)  

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem,  které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí Baťův institut, 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

Brumov-Bylnice (25 km)

Dvojměstí leží na soutoku Vláry, Návojského a Klobouckého potoka. Městu dominuje zřícenina ranně gotického hradu, připomínaného již v roce 1255. Pod hradem na Hložeckém potoku je soustava rybníků, založených ve 13. století. Na návrší nad městem stojí kostel sv. Václava, v jádru gotický ze 14. století, přestavěný barokně v 17.–18. století. Na vedlejším návrší je kaple sv. Anny (1888). Na okraji města se nachází židovský hřbitov, za návštěvu stojí i místní muzeum.

Valašské Klobouky (25 km)

Středisko turistiky na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých  Karpat. Na náměstí upoutá  pozornost barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum.  Před radnicí je vidět  pranýř,  jeden  z  nejstarších dochovaných na našem území, a za ním mariánský sloup z roku 1762. Za návštěvu stojí i barokní děkanský chrám z 18. století. V prosinci ožívá město vyhlášeným jarmarkem.

Uherské Hradiště (33 km) 

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Dochovala se řada zajímavých historických památek, k nimž bezpochyby patří pozdně gotická radnice z 15. století, morový sloup z roku 1721, františkánský klášter, jezuitský kostel a špitální kaple sv. Alžběty z 15. století. Ve městě se nachází Slovácké muzeum.

Hrad Lukov (35 km)

Obec leží v malebně zvlněné krajině pod hradem Lukovem, jedním z nejstarších hradů (zřícenina). Lukov je výchozím bodem turistických tras i cyklistických tras Hostýnskými vrchy.

ZOO Lešná (35 km) 

Areál nazývaný Lešná je spjat s rakouskou šlechtou Seilernů. Dnešní ZOO zůstává stále krásným bioparkem s největší sbírkou ptáků v ČR. Ale pyšní se i gorilami, lachtany, žirafami či tučňáky. Zachován zůstal i chov koní lipicánů. Kouzelnou atmosféru tvoří především rozsáhlý zámecký park, přecházející v lesopark s četnými rybníčky a vodními nádržemi. V areálu zoologické zahrady se rozkládá i zámek Lešná. Nádherné interiéry zámku doplněné bohatými orientálními sbírkami přitahují dnes tisíce návštěvníků.

Poutní kostel Štípa (32 km)

Obec Kostelec-Štípa leží nedaleko města Zlína. V obci je kostel Panny Marie z let 1759–1765. V letech 1858–1860 zde byl postaven kamenný větrný mlýn holandského typu. Mlýn sloužil okolním obcím až do druhé světové války. Potom byl Němci zapečetěn. Po válce, v roce 1947 ho chtěl majitel p. Kovář dokonce zbořit a materiál použít na opravu svého domu poškozeného válkou. Naštěstí k tomu nedošlo. Mlýn dlouho chátral. Památkáři vyměnili původní doškovou střechu za šindelovou a celou budovu omítli. Dnes patří mlýn opět rodině Kovářů. Mlýn je spíše menší. Průměr válcové stavby je 6 m a výška 8,1 m.

Hrad Malenovice (32 km)

Ojedinělý hrad s plášťovou zdí. V současné době zde můžete zhlédnout ojedinělou expozici 150 zoologických exponátů s názvem Zvířata na Zemi a člověk. Ke stavebním památkám patří budova fary, kostel sv. Mikuláše a také budova radnice.

Strání-Květná (34 km)

Leží ve střední části Bílých Karpat. Obec je poprvé zmiňována roku 1358 jako městečko s tvrzí a farou. Tvrz byla zbořena a v 17. století zanikla. Kostel povýšení sv. Kříže byl roku 1760 rozšířen a roku 1953 renovován. Památkou lidové architektury je dům čp. 86 a stodoly domů 85, 86, 115 a 117. Lichtenšteinové založili roku 1763 sklárnu, kolem které vyrostla obec Květná, dnes součást Strání.

Velehrad (38 km), pokračování Tupesy (41 km) 

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciáckého kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V polovině 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Mimo areál stojí kaple Cyrilka ze 13. století, na kamenném mostě najdeme barokní sochy Schweigela z konce 18. století. Tupesy jsou  malou vesnicí, v  níž se počátky  hrnčířské výroby  datují již  od 9.  století. Ve  vsi je Památník keramiky, který podává doklad  o zdejším  hrnčířském umění  v minulosti i v současnosti.

Veselí nad Moravou (39 km)

Pro cestovní ruch je v poslední době zajímavý zprovozněný Baťův kanál na řece Moravě, po kterém je možné plout vypůjčenými motorovými čluny. V městském muzeu je stálá expozice věnovaná historii a současnosti Baťova kanálu, okolní flóře, fauně a národopisu.

Baťův kanál (39 km) 

Turistická vodní cesta s možností individuálních i skupinových plaveb.

Tipy na výlety do vzdálenosti 60 km

Archeoskanzen Modrá (40 km)

Představuje návštěvníkům podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století).

Buchlovice (42 km)

Leží v údolí Buchlovského potoka. Obec je poprvé zmiňována roku 1270. Farní kostel sv. Martina existoval asi již ve 14. století. Blízko kostela jsou sochy Petra a Pavla a Cyrila a Metoděje. Buchlovice jsou obcí s dlouhou vinařskou tradicí, zmínka o vinicích je již z roku 1514. Buchlovice jsou známé svým zámkem, který má charakter barokní vily a tvoří jej 2 půlkruhovité objekty obrácené proti sobě. Kolem zámku byl vybudován park italského typu, později upraven na anglický. Zámek i zahrada jsou zpřístupněny.

Napajedla (44 km)

První zmínka o obci je z roku 1362. Ze začátku 18. století je barokní kostel sv. Bartoloměje. V roce 1886 byl založen proslulý chov anglických plnokrevníků. Po První světové válce došlo ke stavbě Baťova kanálu a založení dnešní továrny Fatra. Na západním okraji města se nachází vývěr minerálního pramene Slanica – je znám více než dvě stě let. Využívá se především ke koupelím.

Holešov (45 km)

Dominantou města je raně barokní zámek, který byl pro návštěvníky léta zavřený, nyní se ale opět probouzí k životu. Lze si prohlédnout jeho renovované sály, projet se na lodičkách po vodních kanálech v zámeckém parku. K zámku patří rozlehlá zahrada s oborou. V bývalé židovské čtvrti stojí Šachova synagoga, která patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republice a židovský hřbitov založený v druhé polovině 15. století.. 

Hrad Buchlov (46 km) 

Na jednom z nejvyšších kopců Chřibů (520 m.n.m.) stojí zdaleka viditelný hrad. Jeho stavba se datuje do 2. pol. 13. století. Výstavba skončila ve 13. století, ale vzápětí následovala další ve stylu gotickém. Za majitelů pánů z Cimburka byly podniknuty v 15. století velké stavební práce. Posledním rodem na Buchlově byli Berchtoldové, kteří hrad spíše udržovali (dvakrát po zásahu blesku vyhořel, vždy byl obnoven).

Strážnice (52 km)

Strážnice je město v Jihomoravském kraji, 15 km severovýchodně od Hodonína, na levém břehu říčky Veličky. Žije zde přibližně 5 500 obyvatel. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. Město leží mezi Přírodním parkem Strážnické Pomoraví a CHKO Bílé Karpaty , přičemž obě chráněná území sahají až k městské zástavbě. Ozdobou města Strážnice je zámek obklopený rozsáhlým parkem s údajně nejdelší platanovou alejí ve střední Evropě. V jeho prostorách kromě pravidelných prohlídek probíhají výstavy a expozice. Zámek je také sídlem Národního ústavu lidové kultury NÚLK, který spravuje nejen zámek, park a Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Skanzen Strážnice, ale je i pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, který každoročně probíhá na několika přírodních amfiteátrech zámeckého parku a skanzenu.
Ve skanzenu najdete na ploše 16 ha více než 60 zajímavých objektů lidové architektury od 18. stol. Seznámíte se s lidovými řemesly, tradičním zemědělstvím a vinohradnictvím i ukázkami původních stavebních postupů. V průběhu celého roku jsou připravovány tematické akce a programy pro děti. 

Kroměříž (55 km) 

Leží v Hornomoravském úvalu. Město bylo již ve 13. století reprezentativní biskupskou rezidencí. Biskup Karel II Lichtenštejn z Kastelkornu a architekt Filibert Luchese dali rovněž vyniknout Květné zahradě, která je svým architektonickým řešením i bohatou květinovou výzdobou opravdovým unikátem. Tyto skutečnosti ocenila organizace UNESCO a zapsala zámek se zahradou v roce 1998 na Seznam světového dědictví UNESCO. Zámecká prohlídka nabízí návštěvu vzácných interiérů. Je možno navštívit i Podzámeckou zahradu bohatou na různé druhy dřevin a architektonické zajímavosti. K architektonickým skvostům patří kroměřížské kostely. K nejvýznamnějším patří chrám sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a farní kostel Blahoslavené P. Marie. Ve městě se nachází Muzeum Kroměřížska, Muzeum moravského mincovnictví. Máte také možnost navštívit a poznat nejen město Kroměříž, ale také arcibiskupské vinné sklepy, kde si můžete prohlédnout sklepy, ale i ochutnat  4 druhy výborných vín.

Tipy na delší výlety

Trenčín (56 km), pokračování Trenčianské Teplice (70 km) 

Městu vévodí rozsáhlý hrad z 11. století. V 18. století zpustl, byl však v poslední době velkoryse renovován. Je postaven na mohutné skále, na níž je vytesán název Laugaritio. Je to jméno nejsevernější  římské  osady  ve  střední  Evropě,  která  se  tu nacházela  v  roce 179. V historickém centru města  je mnoho zajímavých staveb  (opevnění, renezanční měšťanské  domy, gotický karner s kostnicí, barokní klášter s kostelem aj.) Treničianské Teplice jsou jedny z nejznámějších lázní na Slovensku. Slouží k léčení nemocí pohybového ústrojí. Samotné město pochází ze 14. století. Stavební zvláštností je lázeňský dům Sina s lázněmi Hammam, které jsou postaveny v maurském stylu.

Hostýn (61 km) 

Poutní chrám s mariánskou svatyní, který je postaven na hoře Hostýn 718 m.n.m., je již tři století cílem tisíce poutníků. Archeologický průzkum doložil pravěké osídlení Hostýnu už v době bronzové. Návštěvníci na místě najdou tři poutní domy s restauracemi a ubytovací kapacitou.

Zámek Milotice (63 km) 

Barokního zámek, kde se na počátku nacházela středověká tvrz a v 16. století byla přestavená na čtyřkřídlý zámek. Tento zámek určitě stojí za zhlédnutí spolu s nádvořím, jízdárnou, konírnou, francouzským parkem. Nedílnou součástí jsou skvěle vybavené interiéry.

Rožnov pod Radhoštěm (74 km) 

Město se rozkládá v srdci moravskoslezských Beskyd. Nejstarší zmínka o Rožnově je z roku 1267. Nad původní osadou se tyčil hrad Rožnovec, roku 1538 byl zbořen, dnes jsou zde pouze zbytky zdí. V okolí Rožnova jsou stovky kilometrů turistických i cyklistických tras. V zimním období jsou k dispozici zařízení pro všechny oblíbené zimní sporty. Valašské muzeum v přírodě je největším muzeem svého druhu u nás. Bylo založeno v roce 1925 a zahrnuje na 70 přístupných objektů. Ve třech areálech prezentuje dřevěné roubené stavby valašské lidové architektury.

Piešťany (82 km) 

Největší lázně na Slovensku, které díky sirovodíkovým pramenům a sirnému bahnu slouží k léčení pohybového ústrojí. Město je známé také pěstováním Victorie Regie. Pozornost si zaslouží i ojedinělé Balneologické muzeum, které dokumentuje vývoj lázní na Slovensku.

Pro bližší informace o městech v okolí, mapky i kulturním dění kontaktujte luhačovické informační centrum.

Zámek ZOO Lešná Zlín
Baťovy domky Zlín, tradiční zlínská architektura
Zámek Buchlovice
Jízda králů Vlčnov
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
Valašské muzeum v přírodě
Valašské Klobouky
Náměstí Uherský Brod