Denní stacionář Charity Luhačovice součástí jedinečného projektu

Místní Charita se připojila k iniciativě občanského sdružení OMEGA plus, které zajišťuje výrobu a především expedici obvazů pro malomocné do Indie a Afriky. V denním stacionáři byla v minulém týdnu uspořádána praktická hodina s radami, jak se do programu zapojit.

Paní Horáková z farnosti Veselí nad Moravou ukázala zájemcům, jak mají svrchní obvazy vypadat. „O malomocné (nemocné leprou) se v zahraničí starají sestry Boromejky. Jde především o části Indie a Afriky. Tento druh lepry je léčitelný, přesto jsou lidé takto postižení izolovaní od komunit. Jsou to místa, kde chybí jakákoliv sociální síť. Námi vyrobené obvazy jsou svrchní a nemocní si je berou i domů na převazy. Tyto oblasti jsou totiž tak chudé, že si rány nemají čím obvázat. Každé drobné zranění na kůži je velmi bolestivé a v horku (v oblastech je 35 – 40°C) se špatně hojí,“ vysvětlila Vlasta Horáková z farnosti Veselí nad Moravou.

Paní Horáková přivezla do Luhačovic i několik cívek příze, aby si pletení mohli případní zájemci vyzkoušet. Při práci je nutno dodržet druh materiálu – přírodní bavlněná příze, sílu jehlice a rozměry obvazů.

„V naší farnosti to máme rozdělené tak, že někdo plete a někdo přispívá na materiál a následnou distribuci, tu tvoří velmi podstatná částka. Přízi kupujeme většinou v přádelnách. Když obvazy od lidí přeberu, musím je důkladně prohlédnout, aby tam nezůstaly kovové části, měli bychom pak problémy s detektory na letišti. Přetříděné obvazy posílám dalšímu člověku, který zajišťuje proclení a následnou distribuci,“ dodává Vlasta Horáková.

Pod občanské sdružení OMEGA plus, které má sídlo v Kyjově spadá asi 700 pletařek ze 180 míst především z Jižní Moravy. Loni bylo do ohrožených oblastí vyvezeno 55 700 svrchních ručně pletených obvazů.

„Je to naše soukromá aktivita a nechceme, aby se do toho lidé zapojovali masově. Náklady na leteckou dopravu jsou v řádech stovek tisíc korun, které musíme také sami financovat. Pak nás mrzí, že lidé v jakési euforii volají, že by se připojili a já je musím odmítnout, protože nemám peníze na distribuci obvazů,“ vysvětluje Vojtěch Výleta z občanského sdružení OMEGA plus.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’12910′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚552‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚12910‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’po-modules-photogallery‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři
Vincentka