Charita oslavila deset let fungování, požehnal jí arcibiskup

Oslava výročí deseti let fungování Charity svaté Rodiny Luhačovice se konala ve středu 3. září za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera.

Na programu bylo nejprve setkání zástupců Charity s představiteli církve, Luhačovic a okolních obcí, kde působí. Hovořilo se samozřejmě o činnosti této organizace při pomoci bližním.
„Charita začala v roce 2004 jako dobrovolné sdružení věřících. Postupně jsme ji profesionalizovali. V počátcích jsme provozovali jen jednu sociální službu a měli jsme čtyři zaměstnance. Nyní provozujeme dvě sociální služby, máme akreditované dobrovolníky a více než patnáct zaměstnanců,“ popsala ředitelka charity Lenka Semelová. Za deset let organizace pomohla zkvalitnit život stovkám lidí, kteří by se bez pomoci neobešli. „Charita pečovala o více než 500 uživatelů služeb, pomáhalo přitom více než 450 dobrovolníků. V současnosti poskytujeme jednak pečovatelskou službu, která dochází do domácností seniorů, ale je jim k dispozici také denní stacionář, kam mohou přijít,“ poznamenala Semelová.
Po setkání následovala slavnostní mše v kostele Svaté rodiny celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem. Arcibiskup požehnal během mše všem pracovníkům, podporovatelům i klientům luhačovické Charity a posvětil také předměty symbolizující jednotlivé činnosti provozované touto organizací. Nechybělo mezi nimi srdce, lucerna nebo například podoba anděla. Organizace Charita Svaté rodiny Luhačovice získala před deseti lety dekret k fungování právě od tohoto představitele církve.
„Charita, tedy pomoc, je běžnou součástí naší činnosti, protože nejde jen o to hlásat evangelium ale také podle něho žít a Kristus nám ukazuje, že v první řadě je nutné si všimnout potřebných,“ sdělil arcibiskup Graubner. Tento pohled podle něj není ale jen záležitostí církevní. „V normální zdravé společnosti je potřebné, aby se uměli o její nejslabší články dobře postarat. Tady v Luhačovicích je dobrá spolupráce mezi obcemi a Charitou a je to dobře. Staráme se o všechny občany nejen o ty, kteří patří k církvi, a já mám radost, že to tady funguje a přeji zdejší Charitě, aby se dále rozvíjela a dovedla za spolupráce nejen úřadů ale i nových dobrovolníků řešit ty problémy, které ještě přijdou,“ podotkl Graubner. A co považuje za největší z těchto problémů? „Vždy jde o konkrétní vztah k lidem. Každý kdo je opuštěný, o koho se nemá kdo postarat, to je pro mě problém, který je potřeba řešit v první řadě a je potřeba ten problém vidět a chtít ho řešit rozumem i srdcem,“ zmínil arcibiskup. Ocenil také všechny, kdo na charitní služby jakkoliv přispějí. „Jsou potřeba i ty peníze, protože když třeba není na auto, kterým za klientem dojedou, nelze službu nabídnout. A stárnoucí společnost těch služeb bude potřebovat ještě více,“ míní Graubner.
Oslavu uzavřelo před kostelem vystoupení cimbálové muziky pod vedením primáše Pavla Dvořáka a folklorního souboru Malé Zálesí.
run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’49788′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚919‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚49788‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’po-modules-photogallery‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři
Vincentka