Tříkrálová koleda se nesla Luhačovicemi a okolními obcemi v sobotu 10. ledna

Za pošmourného sobotního dopoledne vyrazilo na Luhačovicku 53 skupinek koledníků, což je přes 200 koledníků spolu s dospělými vedoucími, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky 2015. Chodili s kasičkou a písní na rtu ode dveří ke dveřím, nad nimiž nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu.

Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v našem regionu vykoledováno 331 610 Kč.

Luhačovice 109 275 Kč
Kladná Žilín  11 566 Kč
Polichno  7 012 Kč
Řetechov  9 330 Kč
Ludkovice  23 066 Kč
Biskupice  24 355 Kč
Pozlovice  51 449 Kč
Podhradí  15 010 Kč
Dolní Lhota  25 800 Kč
Horní Lhota  23 492 Kč
Sehradice  31 255 Kč
Celkový výtěžek TKS 2015  331 610 Kč

 

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků a těm, kteří si pro děti připravili nějakou sladkost a teplý čaj na zahřátí. Každoročně část výtěžku putuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu. Další část chceme v letošním roce věnovat na sociální služby, které Charita Luhačovice v tomto regionu poskytuje a dále na humanitární zahraniční rozvojovou pomoc.

Velmi děkujeme pracovníkům Městského úřadu Luhačovice, Městyse Pozlovice a všem pracovníkům obecních úřadů, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým Tříkrálovým koledníkům. Bez jejich ochoty zapojit se, by tak velkou akci nebylo možné uskutečnit.
Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Příspěvky budou sloužit prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’50246′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚962‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚50246‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’po-modules-photogallery‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Hlavní partneři
Vincentka