Luhačovická Charita dostane od kraje peníze na dobrovolnictví

Charita Svaté rodiny Luhačovice je jednou ze šesti organizací zabývajících se dobrovolnictvím, které letos podpoří finančně Zlínský kraj. Charita uspěla se svou žádostí o podporu projektu „Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice v roce 2015". Dostane na něj od kraje 60 000 Kč.

„Pro podporu dobrovolnických organizací má kraj zřízen Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti. Letos v něm o podporu zažádalo devět subjektů, odborná komise k podpoře doporučila projekty šesti z nich,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.
„Kraj naši práci s dobrovolníky podporuje již desátým rokem. Například vloni se na podporu charitních aktivit zapojilo 179 dobrovolníků, do čehož nejsou ale samozřejmě započítáni malí koledníčci účastnící se Tříkrálové sbírky, jen dospělí vedoucí skupinek,“ poznamenala ředitelka luhačovické Charity Lenka Semelová. Celkově se v minulém roce zapojili dobrovolníci organizovaní Charitou Svaté rodiny Luhačovice do 16 aktivit. „Kromě tříkrálového koledování také například do pořádání sbírky šatstva pro potřebné, Koncertu pro Charitu nebo do prodeje výrobků našich klientů v rámci Mikulášského jarmarku, dobrovolníky využíváme i v rámci naší služby Denního stacionáře, kde např. dlouhodobě spolupracujeme s canisterapeutkou paní Šárkou Kofroňovou“ nastínila Semelová. Celkem 24 dobrovolníků přitom vloni spolupracovalo s organizací dlouhodobě.
A na co využije Charita získané prostředky? „Je nutné tuto práci dobrovolníků vhodně koordinovat a zařizovat v souvislosti s akreditací dobrovolnické služby také s ní spojenou administrativu. Získané prostředky proto půjdou zejména na mzdu koordinátora dobrovolníků, který vše toto zařizuje,“ dodala Semelová. O další finanční podporu týkající se dobrovolnictví se uchází luhačovická Charita i u Ministerstva vnitra ČR. „Tyto peníze bychom zase využili například na úhradu pojištění dobrovolníků, supervizi a výpisy z trestních rejstříků, což u dobrovolníků požadujeme,“ vysvětlila ředitelka.
Peníze na dobrovolnictví od kraje získají letos vybrané organizace celkově ve výši 450 tisíc korun. Dalšími úspěšnými žadateli jsou například občanské sdružení Samari Zlín s projektem „Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari“ nebo ADRA Praha s projektem „Dobrovolníci ADRA pomáhají“.

Hlavní partneři
Vincentka