V září se uskuteční Dny Charity Luhačovice

Během prvního poprázdninového měsíce mohou lidé zavítat na Dny Charity Luhačovice. Začne je 1. září Den otevřených dveří v budově Charity Svaté rodiny na luhačovické adrese Hradisko 100. 

„Každý týden pořádáme nejrůznější akce určené veřejnosti. Těšit se můžete na turnaj v ruských kuželkách, bezplatné měření glykémie a podobně. Vidět a zažít, je přece lepší než slyšet a přečíst,“ poznamenala za luhačovickou Charitu Anna Martincová.

Charita Luhačovice oslavila v loňském roce 10 let existence a kromě svého sídla, kde je denní stacionář, nabízí svým klientům také terénní služby, a to nejen v Luhačovicích a jejich místních částech, ale také v Pozlovicích, Podhradí, Biskupicích, Ludkovicích, Horní Lhotě, Dolní Lhotě a  Sehradicích. Služby se zaměřují zejména na seniory a zdravotně postižené, kteří nejsou zcela soběstační.

„Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech našich klientů a pomáháme jim, co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Klient si sám smluvně sjednává určité úkony péče o vlastní osobu, domácnost, nákupy apodobně,“ nastínila Martincová.

Denní stacionář v budově Charity je zaměřen na podobnou klientelu. „Úkolem denního stacionáře je komplexně se postarat o klienta a zároveň ho podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktech,“ dodala Martincová. Charita má ve své bohulibé činnosti řadu podporovatelů, kteří pomáhají například materiálně či finančně. Pomoci může ale v podstatě každý, pokud chce přiložit ruku k dílu. „Může se stát akreditovaným dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch druhýchm,“ uzavřela Martincová.

 

PROGRAM DNŮ CHARITY LUHAČOVICE

Program Dnů Charity Luhačovice

Hlavní partneři
Vincentka