Oznámení o konání Tříkrálové sbírky

Dovolujeme si informovat veřejnost o konání  Tříkrálové sbírky 2018 v územní působnosti Charity Luhačovice. V Luhačovicích a okolních obcích se sbírka koná v sobotu 6. ledna 2018. 

Mnohokrát předem děkujeme za vlídné přijetí koledníčků a za všechny vaše příspěvky do této sbírky.

Více informací o sbírce najdou domácnosti ve svých poštovních schránkách na území působnosti Charity v Luhačovicích, Biskupicích, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Kladné-Žilín, Ludkovic, Podhradí, Polichna, Pozlovic, Řetechova a Sehradic na informačním letáku.

Charita Luhačovice také prosí děti, mládež i dospělé o POMOC PŘI TŘÍKRÁLOVÉM KOLEDOVÁNÍ.

Přihlásit se můžete v sakristii kostela nebo v Charitě Luhačovice, případně lze kontaktovat zástupce Charity (viz níže).

Kontaky k Tříkrálové sbírce: 

Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, tel. 577 132 355,

Ředitelka: Mgr. Lenka Semelová, DiS., mobil: 731 402 043,

Koordinátor dobrovolníků: Mgr. Karel Adámek, mobil: 737 012 235,

e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Hlavní partneři
Vincentka