Za svobodu se v Luhačovicích děkovalo i při bohoslužbě

V neděli 17. listopadu proběhla slavnostní bohoslužba, která byla poděkováním za svobodu.

Mši svatou celebroval P. Mgr. Martin Rumíšek, kaplan, jež ve své promluvě připomněl význam svobody, poděkoval za skutečnost, že k sametové revoluci došlo a že máme možnost žít svobodně.

Zdůraznil, že nelze brát svobodu jako samozřejmost, ale je nutné se aktivně podílet na její existenci. Musíme nést zodpovědnost za sebe, své blízké, ale i za místo, kde žijeme. Je třeba vytvářet společenství, která se podílí na kvalitním životě místa i farnosti.

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta, konstatoval, že za prožitých 30 let je vděčný, protože svoboda je dar z největších. Připomněl význam svatořečení Anežky Přemyslovny pro český národ a taky zodpovědnost lidu za současnost i vývoj budoucí situace a nálady ve společnosti. Má za to, že křesťanské hodnoty jsou základem slušného a šťastného života.

Mše svatá byla završena státní hymnou, která měla úžasnou atmosféru a byla zvláštním a krásným připomenutím pospolitosti společenství, jež je vnímáno jako základ pro klidnější a slušnou budoucnost.

 

Hlavní partneři