Konalo se první letošní luhačovické Vítání občánků

První Vítání občánků v roce 2020 se uskutečnilo v obřadní místnosti radnice 17. ledna.

Nové občánky přivítal za město starosta Marian Ležák, který jejich rodičům poblahopřál a předal pamětní mince, pamětní list, maminkám květinu. Nechyběl ani zápis do pamětní knihy a vystoupení dětí z mateřinky, které svým pásmem přispěly k příjemné atmosféře setkání. Další podrobnosti přiblížila vedoucí správního odboru MÚ Luhačovice Jana Homolková.
„Při první této slavnosti letošního roku bylo přivítáno 6 nových občánků. Celkově jsme od znovuzavedení obřadu vloni v dubnu už takto ve městě přivítali 62 dětí. Další termín Vítání občánků je 20. března. Na něj budou zvány opět rodiny dětí, které se narodily ještě v minulém roce, předpokládáme účast 13 dětí. Poté budeme již vítat děti narozené v roce 2020,“ sdělila Homolková. Jak doplnila, pamětní listy byly tentokrát vyhotoveny už v nové podobě s nedávno představeným logem Luhačovic, v novém designu města byly rovněž pozvánky na akci, které byly předtím zasílány rodičům.

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’59973′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\’1630\‘); $wc[\’id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\’59973\‘); $wc[\’unique_id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\’function_id\‘]=\’po-modules-photogallery\‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka