Mít zřízen trvalý pobyt v Luhačovicích skýtá řadu výhod

Spousta obyvatel Luhačovic v lázeňském městě sice dlouhodobě bydlí, ale nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu. Připravují se přitom o některé výhody, kterých bude časem přibývat.

Sběrný dvůr

Možnost využívat bezplatně sběrný dvůr na odkládání odpadu mají jen občané města s trvalým pobytem.

Parkování
Parkovací místa v ulicích, kde jsou stanoveny rezidentní parkovací zóny. Jistotu parkování mají v těchto lokalitách už jen majitelé nemovitosti nebo nájemci, kteří mají ve městě trvalý pobyt (TP).

Rodiny s dětmi
Prvňáčci v ZŠ Luhačovice, kteří jsou občany města, dostávají na začátku školní docházky od samosprávy 1.000 Kč na školní pomůcky a nově narozené děti finanční příspěvek ve výši 2000 Kč. S dětmi je zároveň spojeno i obnovené vítání občánků, kde nechybí setkání se starostou a předání věcného daru v podobě pamětních mincí i pamětního listu pro malé Luhačovjánky. Snazší je rovněž zápis dětí do zdejší mateřské školy, pokud jsou občany města s TP.

Senioři
Pro seniory je od 70 let poskytována dotovaná služba Senior taxi. Každoročně jsou také pro občany v důchodovém věku pořádána pravidelná kulturní setkání.

Kultura a sport
Město dlouhodobě finančně podporuje místní spolky i místní jednotlivce ve sportovní a kulturní činnosti.

Další rozšíření výhod pro obyvatele s trvalým pobytem chce připravit starosta Luhačovic Marian Ležák.

„Rádi bychom do budoucna přišli také s nějakým systémem slev pro naše občany, kdy chceme ve spolupráci s místními podnikateli vytvořit určitý bonusový program. Díky němu by Luhačovjané výhodněji nakupovali zboží a služby. Pokračovat budeme i v rozšiřování parkovacích modrých zón, kde budou vymezena další parkovací místa pro místní občany. Možností bonusů se ale nabízí ještě spousta,“ nastínil starosta.

Už zavedené výhody si lidé stále více začínají uvědomovat.

„V polovině měsíce ledna jsme zaznamenali nárůst nově přihlášených občanů k trvalému pobytu o 62 % vyšší oproti začátku roku 2019,“ potvrdila vedoucí správního odboru luhačovické radnice Jana Homolková. Upozornila také na to, že nechat si změnit trvalý pobyt, je teď oproti dřívějšku v některých případech jednodušší. „Postup přihlášení občana k trvalému pobytu upravuje § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,“ sdělila Homolková. Oproti dříve platnému ustanovení je ale na základě dnes platných úprav zákona snazší změnit si adresu TP například i pro lidi, kteří jsou v nájmu. „Od roku 2014 je totiž nájemník podle zákona oprávněn přihlásit se k trvalému pobytu sám jen na základě doložení platné nájemní smlouvy a občanského průkazu. O tom, že bude mít nájemník trvalý pobyt na konkrétní adrese, pak pronajímatele domu či bytu úředníci písemně informují, “ přiblížila Homolková.
Nejčastější ale bývá případ, kdy se na správní odbor MÚ Luhačovice (který je pro změnu pobytu tzv. ohlašovnou) dostaví vlastník domu či bytu. I to je oproti minulosti snazší. „Pro přihlášení k TP předloží jen občanský průkaz, vlastnické právo nemusí dokládat, ohlašovna si jej zjistí bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí,“ vykreslila Homolková. Pokud se jedná o nájemníka nebo třeba někoho z rodiny, kdo se přistěhoval k příbuzným, ideální je, pokud přijdou věc ohlásit společně. „Na úřad se dostaví občan spolu s vlastníkem nemovitosti, který udělí písemný souhlas s přihlášením trvalého pobytu na tzv. přihlašovací lístek – občan i vlastník předloží občanský průkaz. Vlastnické právo úředník opět ověří přes on-line nahlédnutí do katastru nemovitostí,“ uzavřela vedoucí správního odboru. Pokud zákonní zástupci přihlašují dítě, musí v případě, že ještě nemá občanský průkaz, doložit rodný list. Děti do 15 let ale nehradí správní poplatek, který je však pro dospělé jen ve výši 50 Kč.
Že trend přibývání občanů se zapsaným trvalým pobytem v Luhačovicích bude dále pokračovat, věří starosta Ležák. „Těší mě, že mnozí vlastníci nemovitostí pochopili, že být luhačovickým občanem je výhodné. Vážím si každého nového občana Luhačovic, a to jakéhokoliv věku. Nesmírně mě těší nejenom, když nám přibývá malých občánků nebo dětí, které se přistěhovaly s rodiči, ale můj velký respekt mají i ti, kdo jsou dospělí a pro to být Luhačovjanem se zkrátka rozhodli. S každým z nich se rád osobně setkám, abych je v našem městě uvítal,“ sdělil starosta.

Hlavní partneři
Vincentka