Střední odborná škola Luhačovice byla oceněna jako férový zaměstnavatel

SOŠ Luhačovice získala titul Férový zaměstnavatel Zlínského kraje v kategorii neopdnikatelský subjekt.  

Anketu Férový zaměstnavatel organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 19 organizací. Z toho 1 malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých a 7 středních organizací. Šestičlennou hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

U přihlášených organizací hodnotila komise například to, jestli svým zaměstnancům nabízí pružnou pracovní dobu, jaké poskytuje benefity, zda podporuje prorodinné aktivity, jestli zaměstnává osoby se zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporuje veřejně prospěšné činnosti. 

SOŠ Luhačovice má více než padesátiletou tradici, je zařazena mezi síť škol UNESCO a již několikrát získala v rámci kraje také titul „Střední roku“, v soutěži, kde hlasováním hodnotí školu sami studenti.  

Hlavní partneři