Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové nebo nepříznivé životní situaci.

Mohlo by vás zajímat

Kontaktní centrum pro uživatele drog

Šromova 136

Služba je určena uživatelům drog, kteří užívají injekčně a dlouhodobě, těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky rekreačním uživatelům drog. těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě

Azylový dům Samaritán

Moravní 936

Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Kontaktní a poradenské centrum PLUS

Ztracená 73

Kontaktní poradentsví, terciální protodrogová prevence a služby drogově závislým.