Azylový dům Samaritán

Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Mohlo by vás zajímat

Kontaktní centrum pro uživatele drog

Šromova 136

Služba je určena uživatelům drog, kteří užívají injekčně a dlouhodobě, těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky rekreačním uživatelům drog. těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Pod Valy 664

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové nebo nepříznivé životní situaci.

Kontaktní a poradenské centrum PLUS

Ztracená 73

Kontaktní poradentsví, terciální protodrogová prevence a služby drogově závislým.