Přípravy na lednové zasedání ministrů práce a sociálních věcí v plném proudu

V pátek 5. září navštívili Luhačovice místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, aby zkontrolovali přípravy na zasedání ministrů práce a sociálních věcí zemí Evropské Unie, které se zde uskuteční v lednu p

V pátek 5. září navštívili Luhačovice místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, aby zkontrolovali přípravy na zasedání ministrů práce a sociálních věcí zemí Evropské Unie, které se zde uskuteční v lednu příštího roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o první výjezdní zasedání politiků během českého předsednictví EU, dá se očekávat velký zájem médií, proto Úřad vlády, který Luhačovice jako jedno ze šesti dalších českých a moravských míst jednání mimo Prahu vybral, má zájem na tom, aby dvacet sedm ministrů i všech více než pět set dalších lidí mělo zajištěno dokonalý servis. Na místě se přesvědčili, že rekonstrukce Společenského domu na zajímavé prostory s duchem 30. let minulého století a moderním vybavením kongresového centra 21. století, úspěšně pokračují a nic nebrání jejich otevření koncem tohoto roku. Navštívili jeden ze čtyřhvězdičkových hotelů Jurkovičův dům, pochválili příkladnou spolupráci města, lázní a Zlínského kraje na přípravách. Na území ČR se bude konat více než 150 zasedání a hlavními kritérii pro výběr mimopražských míst byla vyhovující infrastruktura a dostatečná konferenční a ubytovací kapacita. Občany našeho města tato akce příliš neomezí. Dá se předpokládat omezení přístupu na lázeňské náměstí, kde ve Společenském domě budou probíhat jednání, zvýšení dopravy, počtu aut. Na pomyslné misce vah ovšem tyto problémy vyvažuje další zviditelnění Luhačovic, jako místa s výbornými podmínkami pro léčbu, relaxaci i kongresovou turistiku. Snad se díky tomu povede ukázat Evropě i jiné destinace cestovního ruchu v naší republice, než hlavní město a přivést turisty do regionů. Zlínský kraj připravuje i doprovodný program pro manželky ministrů, jejich doprovod a novináře, ve kterém je seznámí s Velehradem, Rožnovem pod Radhoštěm a dalšími atraktivními místy regionu.

nn

Pod pojmem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské Unie.  Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.  (Mluví za všech 27 zemí). Bude-li české předsednictví úspěšné, zvýší se prestiž ČR v EU i ve světě. "Předsednictví je velká šance pro malou zemi, je to ideální šance jak dokázat našim kolegům v EU i ve světě, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o ostatní. Po šest měsíců bude Česká republika řídit chod organizace, která zahrnuje téměř půl miliardy Evropanů. Způsob, jakým se tohoto úkolu zhostíme, může na mnoho let ovlivnit naši pověst i postavení," vysvětlil Alexandr Vondra. Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna 2009 jako druhá z nových členských zemí (po Slovinsku) Převezme tuto funkci od Francie a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Pořadí, ve kterém se státy v předsednické roli střídají, schválila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v prosinci 2004 a stanovuje pořadí předsednictví až do roku 2020. ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Hlavním mottem předsednictví České republiky je "Evropa bez bariér". Česká republika se zaměří na rozvíření debaty o dokončení liberalizace trhu, především v oblasti omezení volného pohybu pracovních sil, které stále uplatňují některé ze "starých" členských států EU (Německo, Rakousko, Francie, Dánsko a Belgie). ČR si v prioritách svého předsednictví dále vytyčila cíl spolupodílet se na počátečních krocích v rámci návrhu reformy rozpočtu na léta 2014 – 2020 a také se zaměří na znovuotevření diskuse o možné budoucí novelizaci směrnice o službách.

nn

Akce v Luhačovicích

Varmužova cimbálová muzika a Děcka ze Skoronic
Luhačovické řezbářské sympozium
Den pro PAHOP
Degustace prosecco a sabrage
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka