Realizace projektu čištění přehrady se blíží

Celá záležitost vyčištění přehrady má přesný technologický postup. Vypuštění přehrady, odchyt ryb a živočichů, výstavba mola, které bude sloužit ke kontrole spodní výpusti a odchytu ryb. Odvoz sedimentu na provizorní skládku. Po vyschnutí, odvoz sedimentu na stálé uložiště. Následn

Celá záležitost vyčištění přehrady má přesný technologický postup. Vypuštění přehrady, odchyt ryb a živočichů, výstavba mola, které bude sloužit ke kontrole spodní výpusti a odchytu ryb. Odvoz sedimentu na provizorní skládku. Po vyschnutí, odvoz sedimentu na stálé uložiště. Následné napuštění přehrady.

nn

Projekt je úplně na začátku, a tak se na pracovních schůzkách se zástupci Povodí Moravy 3, s. p., Správy CHKO, Krajské hygienické stanice, starosty okolních obcí projednávají případné problémy, které by mohly nastat.

nn

"Zhruba do měsíce by mělo dojít k vytipování těch lokalit, kde by se vytěžený sediment uložil, a to dočasně, nebo trvale. Na podzim by měl být projekt, který bude mít všechny náležitosti stavebního řízení, předán na Ministerstvo zemědělství, a pokud bude projekt na odtěžení sedimentu přijat, je předpoklad, že v roce 2010 dojde k odpuštění vody a k následnému čištění přehrady," vysvětlil Radomír Foukal, autor projektu, Vegi, s. r. o.

nn

V rámci projetu vyčištění Luhačovické přehrady v Pozlovicích bude z přehrady vyvezeno 225 000 kubických metrů sedimentu, což je asi 30 000 nákladních vozidel. Počítáno na 150-200 pracovních dnů by se jednalo o 200 naložených aut denně, tedy 25 aut za hodinu. Vytipované lokality by měly být do vzdálenosti 10 km od přehrady, aby finanční náklady nebyly tak velké. Starostové obcí v okolí přehrady byli požádáni o zmapování svého katastru, tak aby se zemina mohla uložit v jejich lokalitě.

nn

Zlínský kraj na projekt vyčištění přehrady přispěje částkou 28,6 milionů korun. Navíc se podílí na zpracování projektové dokumentace odkanalizování obcí nad přehradou. Celková částka na realizaci projektu, který bude financován také s pomocí Ministerstva zemědělství a fondů EU, činí 286 milionů korun.

nn

Hlavní partneři
Vincentka