Luhačovické oběti holokaustu připomíná nová pamětní deska

Ve čtvrtek 11. června se uskutečnilo pietní setkání, na kterém byla v Městské knihovně odhalena pamětní deska připomínající luhačovické oběti holokaustu.

Na plaketě umístěné ve vstupu do knihovny je uvedeno motto Žádné jméno nesmí být zapomenuto a necelá  padesátka jmen obyvatel Luhačovic nebo zdejších rodáků, kteří byli kvůli svému původu a vyznání za temných dob holokaustu zavražděni. Jména těchto obětí byla během setkání také přečtena.
„Jsem rád, že jsme odhalili tuto pamětní desku obětem holokaustu a připomenuli i význam židovské komunity v rozvoji města. Luhačovice nezapomněli, nezapomínají a nezapomenou na to, že tento odkaz tady je,“ poznamenal starosta Marian Ležák, který spolu s ředitelkou knihovny pamětní desku odhalil. Vznik pamětní desky financovalo město Luhačovice spolu s nadačním fondem Pramen Luhačovice.

Informace o historii židovské komunity v lázeňském městě po léta sbírala historička a vedoucí Muzea luhačovického Zálesí Blanka Petráková. „Luhačovická židovská komunita se nezdá ve srovnání s jinými městy veliká, zhruba od poloviny 19. století tu měla cca 25 – 35 trvale zde žijících obyvatel. Během lázeňské sezóny sem jezdívaly ale i čtyři stovky ortodoxních Židů z východu. Po informacích o zdejší židovské komunitě a o obětech holokaustu jsme v archivech začali pátrat už před 10 lety. Podařilo se tak dohledat spoustu příběhů luhačovických židovských rodin, z nichž nejstarší byli Sonnenscheinovi, mezi 4 nejvýznamnější pak patří také Donátovi, Jelínkovi a Bockovi,“ podotkla Petráková. Právě ona tak zná osudy zdejší židovské komunity nejlépe, vždyť o nich sestavila rozsáhlou výstavu, která je v místním muzeu instalována do 14. 6. Spolu s výstavou vznikla i stejnojmenná publikace Luhačovice a Židé. Stejně jako výstava přibližuje jednotlivé osudy židovských obyvatel lázeňského města, které bohužel za nacistické okupace stihl podobně strašný osud. „V roce 1941 byli všichni židovští obyvatelé Luhačovic vystěhováni do ghetta v Uherském Brodě a jejich neblahý osud byl pak zpečetěn v koncentračních táborech,“ sdělila Petráková. Jak dodala, bylo pro ni velmi těžké na setkání číst jména lidí uvedených na pěmětní desce, a to právě proto, že za nimi viděla konkrétní osudy zdejších obětí holokaustu.

Že se město Luhačovice a zdejší veřejnost rozhodla upozornit na osudy židovských obyvatel, ocenil i jeden z oficiálních hostů setkání v knihovně, a to Jiří Arje Klimeš, zástupce Židovské obce Olomouc.
„Jako židovská komunita vnímáme takovéto počiny velmi pozitivně. Tato nelhostejnost k osudu minority nám dává naději, že my i naše děti se budeme moci začlenit do společnosti být v ní a cítit se v ní bezpečně,“ uvedl Klimeš.

Kromě něj na setkání promluvila například i radní Zlínského kraje Michaela

Akce v Luhačovicích

Poutníci
Varmužova cimbálová muzika a Děcka ze Skoronic
Luhačovické řezbářské sympozium
Den pro PAHOP
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka