Den otevřených dveří v Domově pro seniory v Luhačovicích

Dnem otevřených dveří, který se uskutečnil v úterý 5. května, oslavili zaměstnanci, klienti a další hosté 15. výročí zahájení provozu Domova pro seniory Luhačovice. Návštěvníci si mohli prohlédnout pokoje a prostory, které slouží 50 klientům tohoto zařízení.
nnZ vystavených kronik se mohli přesvědči...

Dnem otevřených dveří, který se uskutečnil v úterý 5. května, oslavili zaměstnanci, klienti a další hosté 15. výročí zahájení provozu Domova pro seniory Luhačovice. Návštěvníci si mohli prohlédnout pokoje a prostory, které slouží 50 klientům tohoto zařízení.

nn

Z vystavených kronik se mohli přesvědčit o aktivním využívání volného času, spoustě zajímavých nápadů a akcí, které napomáhají k aktivnímu prožívání seniorského věku v tomto zařízení. Zdařilé vystoupení klientů a jejich terapeutů dokázalo zase přesvědčit, že ani zdravotní omezení nemusí být překážkou krásnému programu, který byl propracován do všech detailů (jednotné oblečení, účesy).

nn

Ke zkvalitnění života seniorů v tomto zařízení přispívají také finanční a věcné dary pro jejich klienty. Vedení Domova pro seniory proto děkuje městysu Pozlovice, městu Luhačovice, cukrárně Huko, květinářství u kostela (pí. Chmelové), firmě Krajčí (výroba brambůrků), Keramice Řetechov (pí. Helštýnové-Smrčkové), pí. Kratěnové, p. Zatloukalovi, p. Váňovi a všem ostatním sponzorům a příznivcům za dary a jakoukoliv podporu.

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka