Vyšel Nářeční slovník

Město Luhačovice vydalo s podporou Ministerstva kultury ČR dlouholeté dílo PhDr. Josefa Kolaříka, CSc., Nářeční slovník Luhačovického Zálesí. Rodák z Pozlovic se již od svých gymnaziálních studií zabýval studiem slovní zásoby Luhačovického Zálesí, využíval osobních poznatků, záznamů hovorů s obyvateli při rů...

Město Luhačovice vydalo s podporou Ministerstva kultury ČR dlouholeté dílo PhDr. Josefa Kolaříka, CSc., Nářeční slovník Luhačovického Zálesí. Rodák z Pozlovic se již od svých gymnaziálních studií zabýval studiem slovní zásoby Luhačovického Zálesí, využíval osobních poznatků, záznamů hovorů s obyvateli při různých příležitostech. Slovník vychází v malém nákladu jako neprodejná publikace, bude k dispozici v knihovnách, školách a vědeckých pracovištích, k nahlédnutí v MTIC Luhainfo. Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit v Městském turistickém a informačním centru Luhainfo, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, v případě jejich dostatečného množství bude proveden dotisk (předpokládaná cena 200 Kč).

nn

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka