Označení Národních kulturních památek

Co mají společného Chaloupka, Společenský dům, Augustiniánský dům, Dům Bedřicha Smetany, Vila Vlasta nebo Vila Světlana? Mluvíme o Národních kulturních památkách, které byly na popud Národního památkového ústavu, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a podle směrnice Ministerstva kultury, v ...

Co mají společného Chaloupka, Společenský dům, Augustiniánský dům, Dům Bedřicha Smetany, Vila Vlasta nebo Vila Světlana? Mluvíme o Národních kulturních památkách, které byly na popud Národního památkového ústavu, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a podle směrnice Ministerstva kultury, v našem městě označeny měděnou tabulkou. Na té je nápis Kulturní památka.

"Tabulek bylo zatím rozdáno 22 s tím, že s některými vlastníky památek jsme ještě v jednání a na některé budovy tabulky umísťovat nebudeme. Převážně se jedná o místa, kde je památka ve špatném technickém stavu," uvedla Ivana Perůtková, z úseku památkové péče odboru životního prostředí MěÚ Luhačovice.

Celkem bylo Památkovým ústavem předáno třicet tabulek pro stejný počet památkově chráněných objektů. Byli osloveni majitelé, zda označení chtějí. Následně se, za přítomnosti zástupce památkového ústavu, pracovníka odboru životního prostředí na úseku památkové péče a majitele objektu, vytipovalo nejlepší místo na fasádě domu. Tabulka byla umístěna a zároveň byl vyhotoven předávací protokol.

Převážná většina ze třiceti památkově chráněných domů stojí v Městské památkové zóně města Luhačovice. Městská památková zóna se rozkládá v centrální části, její délka je cca 2 km. Na jihozápadním okraji je ohraničena vlakovým a autobusovým nádražím, její hranice dále pokračuje po hlavní Masarykově třídě a dále ulicí Zatloukalovou. Na křižovatce Zatloukalovy a Úprkovy ulice se prudce stáčí k severu, kde se na křižovatce s ulicí Solné obrací na východ. Podél koupaliště obchází Bílou čtvrť, za pramenem Aloiska odděluje lázeňský park od lesa a vrací se na Masarykovu ulici. Na severovýchodním okraji hranice památkové zóny uhýbá na západ, obchází Pražskou čtvrť a u Ottovky se vrací k jihozápadu, pokračuje ulicí Kamenná a podél Šťávnice k nádraží.

V současné době se v Luhačovicích nachází 15 kulturních památek zapsaných ministerstvem před rokem 1988, 18 památek zapsaných po roce 1988 a tři památky navržené na zapsání. Mimo to se připravuje zapsání celého území lázeňského středu, které obsahuje nejvýznamnější památky (soubor lázeňských staveb s dominantním podílem staveb Dušana Jurkoviče) i nejdůležitější léčivé prameny, na seznam památek UNESCO.

Kulturní památka je movitou nebo nemovitou věcí, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejichž hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké, technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav.

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka