Kaple Panny Marie u Augustiniánského domu má nový zvon

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner posvětil v neděli 24. října v kostele Svaté Rodiny nový zvon pro kapli Panny Marie u Augustiniánského domu. Zvon dostal jméno Panna Maria a nahradí starý, již nevyhovující předválečný zvon.

"Každý zvon má takový svůj rodný list, certif...

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner posvětil v neděli 24. října v kostele Svaté Rodiny nový zvon pro kapli Panny Marie u Augustiniánského domu. Zvon dostal jméno Panna Maria a nahradí starý, již nevyhovující předválečný zvon.

"Každý zvon má takový svůj rodný list, certifikát. Tento je odlit ze zvonařského bronzu, firmou Leticie Vránová Dytrychová z Brodku u Přerova, váží 20 kg. Náklady na jeho odlití ve výši 33 750 Kč byly hrazeny ze sbírek farníků z Luhačovic a Pozlovic. Další, ještě vyšší náklady na zavěšení a elektrický pohon, nás ještě čekají. Já ale věřím, že do tří týdnů se budeme moci sejít u kaple při prvním vyzvánění," vysvětlil luhačovický farář P. Hubert Wójcik.

Zvony mají pro každé místo svůj význam a také lidé vnímají jejich zvuk různě, Jan Graubner při slavnostní bohoslužbě mimo jiné řekl: "Všichni víme, že zvony zvoní, když zvou k modlitbě, bohoslužbě. Oznamují nám důležité události, že někdo z tohoto světa odešel, zvoní při svatbách. Hlas zvonů nám může připomínat také to nejdůležitější. Proč si tady? Kam směřuješ? Nejsi náhodou obětí sebeklamu, směřuješ opravdu tam, kam chceš jít? "

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka