Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 14:00 h ve velké zasedací místnosti radnice č. 107 - I. podlaží.

P r o g r a m:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba osadních výbor

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,

které se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 14:00 h ve velké zasedací místnosti radnice č. 107 – I. podlaží.

P r o g r a m:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení

3. Volba osadních výborů

4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

5. Obecně závazná vyhláška o systému komunálního kompostování

6. Programové prohlášení zastupitelstva na volební období 2010 – 2014

7. Granty města Luhačovice na rok 2011

8. Finanční záležitosti města

9. Majetkové záležitosti města

10. Informace ke zprávám z rady města

11. Informace starosty a místostarostky

12. Interpelace

13. Různé (od 16:00)

14. Závěr

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka