Práce na čištění Luhačovické přehrady brzdí také nepříznivé klimatické podmínky

Zásadní obrat kolem čištění Luhačovické přehrady přinesla schůzka zainteresovaných stran, konaná ve čtvrtek 20. ledna na úřadě městyse Pozlovice. Po týdnech dohadů a spekulacích se pomalu vyjasňuje. Schůzku iniciovalo ředitelství Povodí Moravy, s. p., a padly zde i konečné termíny.
V tuto chvíli, co se týká...

Zásadní obrat kolem čištění Luhačovické přehrady přinesla schůzka zainteresovaných stran, konaná ve čtvrtek 20. ledna na úřadě městyse Pozlovice. Po týdnech dohadů a spekulacích se pomalu vyjasňuje. Schůzku iniciovalo ředitelství Povodí Moravy, s. p., a padly zde i konečné termíny.

V tuto chvíli, co se týká sedimentu, se na přehradě nic neděje. Počasí nám nedává naprosto žádnou možnost. Musíme dotáhnout do konce některé legislativní kroky, jako je otázka obsahu některých prvků obsažených v sedimentu a použití zemědělské půdy v jiných lokalitách, kam by chtěl zhotovitel OHL ŽS, vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby, sediment uložit.

"Já doufám, že se nám podaří do konce února celou tuto záležitost uzavřít, aby nám už nic nebránilo v tom, abychom intenzivně pokračovali vpřed. Zatím se vytěžený sediment odváží na mezideponii. Jsou to pozemky ve vlastnictví státního podniku Povodí Moravy. Únor je obdobím, kdy bychom chtěli, aby se rozeběhly veškeré aktivity. Třicátý první květen je reálný termín, kdy by čištění přehrady mohlo být ukončeno. To je ovšem velmi závislé na počasí," vysvětlil Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy, s. p.

Podle pracovníků firmy Staveko, s. r. o., Uherské Hradiště, kteří na přehradě momentálně pracují, je ideální teplota několik stupňů Celsia pod nulou. Pokud je teplota vyšší, sediment je ve skupenství spíše kapalném a těžce se s ním manipuluje. Jestliže teplota vzduchu klesne pod mínus deset stupňů Celsia, pásy na bagrech zamrzají.

Starostka městyse Olga Tkáčová doplnila: " Byly konstatovány ty nejzásadnější problémy, které dneska brání zdárnému průběhu prací. To je především vydávání povolení k ukládání zeminy na zemědělské pozemky, popřípadě skládky. Dohodli jsme se, že v průběhu příštího týdne budou probíhat další konkrétní jednání a pokud možno co nejrychlejší doložení dokladů, aby mohla být tato povolení vydávána. Co se týká pozemků, přislíbilo Povodí Moravy, s. p., i vedení dotčených obcí větší vstřícnost."
Podle předběžných odhadů, bude hodnota díla 104 miliony korun bez DPH, z vodního díla Luhačovice bude v průběhu příštích čtyřech měsíců vytěženo a odvezeno 247 tisíc kubických metrů sedimentu.

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka