Novoročního pozdravení starosty města

V úvodu mého novoročního pozdravení bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se v roce 2004 různým způsobem podíleli na rozvoji a propagaci Luhačovic.
nn
nnCo se nám na radnici povedlo či nepovedlo, asi nejlépe zhodnotí občané. Každý ze svého úhlu pohledu, co je pro něj důležit

V úvodu mého novoročního pozdravení bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se v roce 2004 různým způsobem podíleli na rozvoji a propagaci Luhačovic.
nn
nnCo se nám na radnici povedlo či nepovedlo, asi nejlépe zhodnotí občané. Každý ze svého úhlu pohledu, co je pro něj důležité. Asi se nikdy nedostaneme do situace, kdy budou všichni spokojeni, ale můžeme se snažit předcházet nedorozuměním. Existuje spousta věcí, které by si sice velká většina občanů přála, ale my musíme vycházet z možností a omezení především finančních. Podle mého názoru je velmi dobré, že v loňském bylo vyřešeno zásobování občanů v Pražské čtvrti, v Zahradní čtvrti a úspěšně funguje spolupráce s osadními výbory integrovaných obcí. Nechci na tomto místě vyzdvihovat něco, co nebylo podle našich představ, to raději přenechám ostatním.
nn
nnPřeji všem spokojenost v osobním i profesním životě a dobré mezilidské a sousedské vztahy, které se nám v dnešní době stále vytrácejí. Doufám, že občané budou v novém roce spokojeni s činností radnice a všech úředníků a budou se zajímat o věci veřejné.

nn

Hlavní partneři