Ohlédnutí za zářijovými Dny Charity Luhačovice

Poslední týden v září se uskutečnily Dny Charity Luhačovice. Akce v těchto dnech jsou zaměřeny na přiblížení charitních služeb atraktivnější formou široké veřejnosti, zájemcům, klientům i individuálním dárcům.

Denní stacionář zorganizoval turnaj v „Člověče, nezlob se!“, kde si ve společném klání s Domovem pro seniory Luhačovice odnesla hlavní vítězství jejich klientka. Poděkovali jsme za charitní dílo mší svatou za pracovníky, uživatele, dobrovolníky a dárce Charity Luhačovice. Měřili jsme zdarma glykémii a tlak. A den otevřených dveří se odehrál ve znamení milých návštěv a příjemných setkání.

Charita Luhačovice oslaví v příštím roce  již 15 let své existence, což je pro nás výzvou, jak naše služby udržet, dále rozvíjet a zlepšovat.
Naše organizace působí v 11 obcích – Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Kladná-Žilín, Biskupce, Ludkovice, Řetechov, Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice. Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech našich klientů a pomáháme jim, co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Klient si sám smluvně sjednává určité úkony péče o vlastní osobu, domácnost, nákupy apod. Přímo v budově Charity se nachází denní stacionář, který navštěvují zdravotně postižení a senioři. Úkolem denního stacionáře je se komplexně postarat o klienta a zároveň ho podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktech. Dále se můžete stát akreditovaným dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch druhých.
Stále věříme, že „Vidět a zažít, je víc než slyšet a přečíst.“ Všem vám za vaši neutuchající podporu děkujeme.

Hlavními sponzory Dnů Charity Luhačovice 2018 byly: Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice, Vincentka a.s.

FOTOGALERIE

   

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka