Volby v Luhačovicích: Lidé budou vybírat nové členy zastupitelstva i senátora

Pátek 5. října a sobota 6. října budou jako jinde v republice také v Luhačovicích patřit volbám. V lázeňském městě hned dvojím. Volí se zde totiž jednak do městského zastupitelstva, ale také zde proběhnou senátní volby. Volební místnosti, které budou v Luhačovicích a jejich místních částech na stejných místech jako v minulých letech, se otevřou v pátek ve 14 hodin. Ten den se volí do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

V komunálních volbách si zde lidé do městského zastupitelstva budou vybírat celkem ze 147 uchazečů a uchazeček, které nominovalo 7 různých volebních uskupení. Svůj hlas mohou dát voliči celkem jedenadvaceti kandidujícím, protože právě takový bude počet členů nově zvoleného zastupitelstva. Lidé si přitom mohou vybrat několik možností, jakým způsobem svým favoritům dají hlas. Pro komunální volby je jeden velký hlasovací lístek, na kterém lidé zakřížkují, koho preferují. Mohou to udělat několika způsoby. Buď zakřížkují kolonku u názvu strany, čímž dají všem jejím kandidátům hlasy v takovém pořadí, jak jsou na kandidátce. Nebo je možné zakřížkovat pouze jména napříč stranami, v Luhačovicích tedy maximálně 21 jmen. Případně lze oba způsoby zkombinovat. Volič v tom případě označí jména preferovaných kandidátů a volební stranu, ze které budou dopočítány hlasy do 21 volených zastupitelů. Volič za plentou upraví hlasovací lístek, který následně vloží do úřední obálky, kterou ve volební místnosti obdrží. Obálku vhodí do volební urny.

V Luhačovicích, které spadají do volebního obvodu 80-Zlín, se volí rovněž do Senátu Parlamentu ČR. V tomto obvodu kandiduje tentokrát na funkci senátora (senátorky) sedm osob. Pro senátní volby tedy lidé obdrží před volbami do svých domovů sadu se sedmi volebními lístky, na každém z nich je jméno jednoho kandidáta. Lidé vyberou jeden volební lístek, který za plentou vloží do úřední obálky určené pro senátní volby. Jejím vhozením do volební urny pak hlasují pro preferovaného kandidáta.

Při hlasování tedy lidé v Luhačovicích obdrží hned dvě úřední obálky. Do jedné bude patřit hlasovací lístek pro senátní volby a do jiné hlasovací lístek pro komunální volby. Senátní volby mají žluté hlasovací lístky a žluté úřední obálky, komunální volby šedivý hlasovací lístek a šedou úřední obálku. Všechny úřední obálky se pak při hlasování vhazují do stejných hlasovacích schránek. Při sčítání výsledků voleb je roztřídí volební komise.

V Luhačovicích, protože jde o lázeňské město, bývá u některých druhů voleb velký zájem také o možnost hlasování na předem vyřízené volební průkazy nebo pomocí zapsání se na zvláštní seznam voličů. Těchto voleb se to ale příliš týkat nebude. V komunálních volbách zde totiž mohou podle zákona hlasovat pouze místní a nelze zde volit do zastupitelstva nějaké jiné obce. Co se týče senátních voleb, v Luhačovicích mohou částečně hlasovat i lidé od jinud, pokud budou mít voličský průkaz nebo jsou zapsáni na zvláštním seznamu. Ovšem volit mohou pouze ti, kteří jsou občany z obcí a měst spadajících do volebního obvodu 80-Zlín. Lidé z jiných obvodů zde senátora volit tímto způsobem nemohou. Vzhledem k tomu se, na rozdíl například od voleb do Poslanecké sněmovny PČR, velký zájem voličů odjinud nepředpokládá.

Pokud by se stalo, že voliči nebyly dodány lístky do domovní schránky, má jako u ostatních voleb i tentokrát možnost vyzvednout si je až ve volební místnosti, kde budou také k dispozici. I tentokrát je možnost volit do přenosné volební schránky, a to v případě, pokud by se oprávněný volič ze závažných důvodů (především zdravotních) nemohl v době voleb osobně dostavit do volební místnosti. Předem před zahájením hlasování lze o tuto možnost požádat na telefonu 577 197 415. Pokud volič požádá o volební urnu až v době, kdy už bude zahájeno hlasování, je možnost domluvit se s předsedou okrskové volební komise přímo ve volební místnosti nebo zavolat na tel. 577 197 416 nebo 724 190 306.

Za týden se voličů v Luhačovicích může týkat ještě případné druhé kolo senátních voleb, to pokud v prvním kole některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Pak by se ve dnech 12. a 13. října rozhodlo mezi dvěma kandidáty, kteří dostali v prvním kole nejvíce hlasů. 

Akce v Luhačovicích

Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse
Folklorika Fest
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka