Skauti z Luhačovic uspořádali dobrodružnou hru k 100. výročí republiky

V neděli 21. 10. se ulice našeho města proměnily v ulice podzimní Prahy roku 1918. Probíhala zde velká pátrací hra, při které si členové místního skautského střediska Osamělý Jestřáb připomněli důležitou úlohu skautů při vzniku republiky. Kluci a holky si na vlastní kůži vyzkoušeli kurýrní službu svých předchůdců, kteří přenášeli důležité zprávy mezi členy Národního výboru a novými úřady.

Členy Národního výboru představovali vedoucí, kteří jednotlivým skupinkám hráčů postupně dávali zašifrované informace o místě ukrytí zásilky. Po vyzvednutí a doručení zásilky byl dopis označen známkou. Zároveň bylo možné získat další body za splnění doplňkového úkolu. Stejně jako se před 100 lety objevili lidé nepřející nové republice, objevila se i skupinka hráčů, před kterou se kurýři museli mít na pozoru. Potkat někoho z příslušníků C. k. četnictva znamenalo zisk trestných bodů, což samozřejmě při snaze o nejlepší výsledek, není nic příjemného.

Hry se zúčastnilo 25 dětí, které si kromě zážitků odnesly pamětní list, nášivku připomínající skvěle prožité odpoledne a sladkou odměnu.

Hru s motivem „Skautská pošta 1918“ pro své svěřence připravili jejich vedoucí. Cílem bylo zábavnou a napínavou formou seznámit děti s historií skautského hnutí, podpořit jejich vzájemnou spolupráci, rozvinout jejich logické, orientační i komunikační schopnosti a seznámit je s významnými a krásnými místy našeho města.

Děkujeme také zaměstnancům Městského turistického a informačního centra v Luhačovicích a paní pokladní Českých drah, kteří nám také při hře pomohli.

Skauti ovšem nežijí jen minulostí. Snaží se konat dobré skutky i v současnosti. K těm viditelným patří každoroční úklid lesa ve spolupráci s místními myslivci, dovoz a rozdávání Betlémského světla a opakovaně starost o „Ovečkovou schránku“  v rámci akce ČT Déčko .

Chcete se Vy nebo Vaše děti blíže seznámit se skautingem? Informace lze najít na webu www.skaut.cz, na sociálních sítích –  https://www.facebook.com/skautskestrediskoosamelyjestrabluhacovice/ nebo více zjistit mailem zaslaným na valos@skaut.cz.

O skautské poště se můžete dozvědět více v pořadu České televize zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta

FOTOGALERIE KE HŘE V LUHAČOVICÍCH (Snímky: oganizátoři akce a Nikola Synek)

Hlavní partneři
Vincentka