Starostou Luhačovic se stal Marian Ležák

Na ustavujícím zasedání nového luhačovického zastupitelstva byl 1. listopadu podle předpokladů zvolen starostou Ing. Marian Ležák, lídr strany PRO Luhačovice, která zvítězila v lázeňském městě v podzimních komunálních volbách. Radu města utvořili zástupci nově vzniklé koalice stran PRO Luhačovice, KDU-ČSL, STAN a uskupení Nezávíslí -Volba pro naše město. Místostarostou byl zvolen Ing. Jiří Šůstek z KDU-ČSL. 

Dalšími členy rady za PRO Luhačovice jsou Josef Michálek a Mgr. Marek Nesázal, takže toto uskupení získalo v sedmičlenné radě včetně nejvyššího postu celkem 3 křesla. KDU-ČSL má s funkcí místostarosty v radě dohromady posty dva, protože dalším radním byl zvolen Mgr. Přemysl Janík. Radním za STAN se stal Mgr. Dalibor Liška a za Nezávislé -VPNM byl do luhačovické městské rady zvolen Robert Kolařík. Volby starosty a místostarosty i členů rady proběhly hladce. Ležák ani Šůstek neměli protikandidáty. Oba po svém zvolení samozřejmě promluvili krátce k přítomným a poděkovali za důvěru, která jim byla ostatními dána zvolením do funkce. Nový starosta nastínil také, jak by si spolupráci mezi novými zastupiteli představoval.

„Já bych chtěl hned na úvod deklarovat, že mým cílem a snahou bude odstranit hranice koalice-opozice. Chěl bych to uchopit takovým selským rozumem, abychom posunuli město dál, protože každý z nás, kdo tu teď sedí, tak jeho hlavním cílem je určitě udělat něco pro město,“ poznamenal během svého úvodního projevu k zastupitelstvu nově zvolený starosta Ležák. „Děkuji za podporu a budu se snažit abychom spolupracovali v rámci možností co nejvíce v pozitivním duchu,“ dodal ještě starosta.

„Děkuji za zvolení a těším se na spolupráci,“ poznamenal s úsměvem po uvedení do funkce velmi stručně místostarosta Šůstek.

Volbám vedení města tradičně předcházel nejprve slib zastupitelů. Protože teprve jeho složením se zvolený kandidát stává zastupitelem. Možnosti stát se zastupitelem se zřekl zvolený kandidát za ODS PhDr. František Hubáček, který tak zůstává nadále ve funkci tajemníka Městského úřadu Luhačovice. Zastupitelský slib mezi 21 novými zastupiteli proto naopak složila i Monika Slováková, která místo něj jako náhradnice za ODS zujala zastupitelský post.

Jmenný seznam členů zastupitelstva podle pořadí stran v komunálních volbách: 

PRO Luhačovice: Marian Ležák, Josef Michálek, Mgr. Marek Nesázal, Ing. Marek Žmolík, KDU-ČSL: Ing. Jiří Šůstek, Mgr. Přemysl Janík, Mgr. Lenka Semelová Dis., Mgr. Marcela Pazderová, ANO 2011: Radomil Kop, Mgr. Kamil Malota, Tomáš Holub, Bc. Jana Malaníková, NEZÁVISLÍ – VOLBA PRO NAŠE MĚSTO: Robert Kolařík, JUDr. Jiří Zicha Ph.D., Ing. Martin Plášek, ODS: Stanislav Duháň, Monika Slováková, Ondřej Suchánek, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: Mgr. Eva Tomalová, Mgr. Dalibor Liška, „KSČM a občané Luhačovic“: Mgr. Roman Lebloch.

Na ustavujícím zastupitelstvu byli rovněž zvoleni předsedové a členové výborů zastupitelstva (ti nemusejí být členy zastupitelstva). Stavební výbor povede Ing. Matrin Plášek (Nezávislí-VPNM) a dalšími členy tohoto výboru se stali Ing. Tomáš Kročil, Ing Jaroslav Pančocha, Ing. Karel Zicha a Ing. František Jordák. Předsedkyní Finančního výboru se stala Lenka Semelová (KDU-ČSL), členy výboru byli zvoleni Ing. Libor Slezák, Ing. Luděk Olejník, Mgr. Eva Tomalová a Ing. Jaroslav Hubáček. Kongrolní výbor Pvede Mgr. Roman Lebloch (zvolen za „KSČM a občané Luhačovic“) a členy se stali David Ruman, Mgr. Radek Bednařík, Ing. Ladislav Šústek, Monika Slováková.

Nově zvolené vedení města závěrem zasedání také poděkovalo teď už bývalé starostce Marii Semelové i dřívějšímu místostarostovi Radomilu Kopovi za předchozí práci vykonanou pro město Luhačovice.

FOTOGALERIE (snímky: J. Dostál)

Hlavní partneři