Nový starosta Luhačovic: Optimista, co má rád výzvy a běžel i maraton

S novým starostou Luhačovic Marianem Ležákem jsme se sešli k rozhovoru jen 5 dní po tom, co byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva 1.11. do funkce zvolen. Nejprve jsem se tedy zeptal: Jaké byly první pocity po zvolení?

Já jsem typově optimista, a tak jsem stejně optimisticky bral i celé ustavující zastupitelstvo. Celkově musím říct, že z toho mám dobrý dojem. I po jednání jsme se společně s dalšími zastupiteli znovu setkali a pohovořili. Vnímám to tak, že se skutečně bude dařit mezi všemi nastavit vzájemnou laťku komunikace s odbouráním slov „opozice“ a „koalice“. A že to bude skutečně hlavně o spolupráci zaměřené na rozvoj města.

Přeci jen, člověk si i přes koaliční dohodu nemůže být zcela jist, jestli ho na 1. zasedání opravdu zvolí. Připouštěl jste si pochyby?

Nic takového se mi hlavou nehonilo a taky pak vše proběhlo v poklidném duchu. Navíc mám dobré ohlasy i od dalších zastupitelů, kteří nejdou přímo do koalice, že se i tak těší, co společně pro město uděláme.

Vnímal jste v moment zvolení přeci jen nějakou tíhu nové odpovědnosti? Vždyť před volbami jste s tím postem příliš asi nepočítal, ne?

Když jsme jako PRO Luhačovice šli do voleb, chtěli jsme hlavně být součástí týmu, který se na dlouhodobém rozvoji města bude pak podílet. A to nejen pokud získáme místa v radě, ale třeba „jen“ v zastupitelstvu. Když jsme volby vyhráli, brali jsme to jako signál od lidí, že co jsme deklarovali v programu, je opravdu dobré prosazovat a je nutné za tím aktivně jít a zasadit se o to vlastními silami.

Volby jste vyhráli jen velmi těsně a mohla vzniknout i řada jiných koalic, třeba i bez vítězné strany. Když se tu ctí pravidlo, že kdo vyhrál volby, bude mít skutečně hlavní slovo, je to pro Luhačovice hezká vizitka, ne?

To máte pravdu. V okolních městech to tak často nebylo, v jednáních tam byly i změny na poslední chvíli. Seriózní přístup jednotlivých partají u nás mě velmi příjemně překvapil a Luhačovice jsou tak vzorovým příkladem, jak by to mohlo fungovat i jinde.

Nejzásadnější téma Vaší strany, ale i dalších místních uskupení, je revitalizace sídlišť. V programu PRO Luhačovice toho bylo hodně, od zajištění, aby obzor nad Luhačovicemi nehyzdily stožáry velmi vysokého napětí (VVN), po rychlý přesun DDM a ZUŠ, dostavbu pavilonu ZŠ… Uskutečnění plánů je ale často i otázka peněz, třeba takový parkovací dům… Bude na to?

Například způsob vedení VVN je hlavně o vyjednávání a snaze nalezení shody. Třeba u parkovacího domu jsme zas deklarovali, že za toto volební období chceme zatím stihnout zpracovat projektovou dokumentaci (PD). V revitalizace sídlišť chceme pokračovat v tom, co se nastavilo za minulé městské rady. To je, že vydáme PD na jedno sídliště, zahájíme už i fyzicky jeho obnovu a souběžně připravíme PD na další sídliště, což bude mít přesah i do dalšího volebního období. Všechny cíle chceme upřesňovat a komunikovat je s občany, podobně jako se například dělo při představení studií revitalizace sídlišť.

Tu komunikaci s veřejností chcete zintenzivnit, že?

Určitě. Přemýšlíme, jakou podobou to přesně bude. Určitě bude právě více podobných setkání s občany ke konkrétním tématům, což se u sídlišť osvědčilo. Zapracovala se řada připomínek veřejnosti. Studie parkovacího domu bude jistě podobně zajímavým tématem pro veřejné setkání, kde se lidé budou moci vyjádřit.

Co další témata pro veřejné debaty?

Třeba zmíněné vedení drátů VVN. Jde o to, jak to udělat a vykomunikovat, abychom nezničili vzhled krajiny, ale zároveň pracovali v symbióze se Zlínským krajem. Ten potřebuje, aby bylo bezproblémové zajištění dodávek elektřiny do všech koutů regionu.

Jak byste si představoval Luhačovice za 4 roky, až Vám funkční období skončí?  Co lidé ve městě na první pohled uvidí?

Hlavně chci, aby to bylo vidět na opravených chodnících, chodníčcích, mostcích, cestách a celkově infrastruktuře i dál od centra města. Příští týden máme setkání ohledně možných dotačních titulů, které by mohly obnově pomoci. A to nejen v rámci chystané revitalizace sídlišť. Chceme komunikace opravit i v místech, které jsme přímo nezmiňovali ve volebním programu.

Osobně jste v komunální politice od r. 2010. To je pro starostu asi velká výhoda, mít zkušenost ze zastupitelstva i z práce radního?

Je pravda, že jako řada lidí zvenčí, co nebyli zastupiteli, jsem při vstupu do politiky myslel, že vše může jít rychleji a snadněji. Až postupem času člověk pozná všechna svazující pravidla a zjistí, že řešení problémů kvůli nim často musí být více o trpělivé práci a o komunikaci. Pokud máte nějaký cíl, nestačí jen ho prezentovat za sebe, ale potřebujete i podporu dalších zastupitelů. Nejen aby tu věc prohlasovali, ale aby ji stejně vnímali a stejně problematiku chtěli uchopit. A město posunout dál. Aby neřešili, z které jsou strany, ale co bude rozhodnutí znamenat pro město.

Věříte, že se bariéry mezi opozicí a koalicí opravdu dají odbourat, jak jste zmínil během Vašeho prvního projevu k zastupitelům?

Pevně tomu věřím. Aktuální zastupitelstvo vnímám jako skupinu lidí, kteří chtějí vzájemně spolupracovat a být konstruktivní. Mám i odezvu od zastupitelů, kteří se mohou brát jako opozice, ale chtějí hlavně tu spolupráci napříč stranami.

Město má nového starostu, ale všichni Vás třeba tolik neznají. Do čela města přecházíte z funkce ředitele v nadnárodní firmě. To je developerská společnost, že?

Je developerská, ale zabývá se kromě nově budovaných staveb také obnovou starých nemovitostí. Ty se snažíme opravit a dát jim novou funkčnost, což bylo právě mé zaměření.

Takovou přeměnu staršího domu na komerční a kancelářské prostory jste realizovali v Brně?

Ano, třeba v centru Brna, nebo další projekt byl v centru Vyškova. Je to krásný příměr k mé práci starosty. Jako jsem pracoval na rozvoji staveb s historií a svým kouzlem, tak i naše město má své kouzlo, ale potřebuje také postupně někam posouvat a jeho části obnovovat.

Na zastupitelstvu se někteří lidé divili, že jste se nechal zvolit zatím jako neuvolněný starosta, přitom vysvětlení je prosté a na radnici se intenzivně pohybujete a pracujete. Můžete to osvětlit?

S ohledem na výsledky voleb jsem řekl, že na sebe chci vzít odpovědnost ujmout se funkce starosty. Tím pádem jsem ale deklaroval, že ještě krátký čas potřebuji na to, abych seriózně ukončil své povinnosti a vztahy se současným zaměstnavatelem. Firmu musím předat, přitom se ale souběžně snažím na radnici pracovat a trávím zde v podstatě řadu hodin.

Takže by se to nemělo nijak negativně odrazit na řízení města?

Snažím se městu dát všechen potřebný čas. Třeba dnes jsme měli hned několik jednání. Prošli jsme si město, bavil jsem se se zaměstnanci radnice, řešily se různé problémy. Už jsme se také setkali i s novým vedením Pozlovic, protože s nimi sousedíme a budeme spolupracovat. S ohledem na to, že tu pracovně opravdu trávím dost času, a to i večer, je hlavním cílem plnit povinnosti stejně, jako bych byl starosta uvolněný. Někdo by mohl ale namítnout, že teď nedávám práci pro město přeci jen100%. Nechci proto zatím pobírat plnou mzdu, jako kdybych byl už teď starosta pracující jako uvolněný do funkce. Na takovémto transparentním řešení jsem trval. Navíc, já jsem do funkce nešel kvůli penězům, finančně to pro mě vzhledem k aktuální pracovní pozici nebylo zas až tak zajímavé. Hlavně ale mám město rád a chci ho posunout dál. 

Na zastupitelstvu jste vysvětlil, že ten přechodný čas by měl brzy skončit, pak se teprve odhlasuje, že kromě už teď fungujícího uvolněného místostarosty vznikne další takzvaně uvolněný post pro Vás. Do kdy to tedy potrvá?

Počítám, že jako uvolněný starosta začnu pracovat během prvního kvartálu příštího roku, a to co nejdříve, pokud možno už během ledna.

Na vedení města spolupracujete s místostarostou Jiřím Šůstkem, který má naprostý přehled o tom, co město vlastní a v jakém je to stavu. Než byl uvolněn do funkce místostarosty řadu let totiž působil jako vedoucí Odboru správy majetku MÚ Luhačovice. To se asi hodí, že?

S tím naprosto souhlasím. Pan Šůstek má velké zkušenosti se samosprávou i vnitřním chodem města, ať už z úhlu pohledu úřadu či celého města. A já kvituji velmi s povděkem, že mám vedle sebe člověka, který díky tomu může být rozvoji města velice nápomocen.

Rozdělili jste si už nějak kompetence? Které oblasti bude kdo z vás mít na starost?

Já bych primárně řešil oblast vnějších vztahů, strategii města, finance, kulturu, cestovní ruch, komunikaci s médii, územní rozvoj, dopravu, bezpečnost a krizové řízení a životní prostředí.

Co tedy bude naopak v kompetencích místostarosty?

Je to oblast veřejné správy, vnitřních vztahů a legislativy, majetek a investice, sociální sféra a její další návaznosti. Ještě jsem nemluvil o školství, které by spadalo pod starostu.

Znovu se vrátím k Vaší dosavadní profesní dráze. Jste inženýr, studoval jste na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské Univerzity T. Bati. Působil jste pak kromě místa v developerké firmě předtím třeba jako ředitel hotelu u Luhačovické přehrady, že?

Nejprve jsem dělal v gastronomii, pak jsem pracoval jako ředitel hotelu. Po určité době jsem si chtěl ale rozšířit zkušenosti, tak jsem se zapojil do práce na projektu v centru Zlína.

To byla společnost, která přebudovává baťovský tovární areál. Co bylo pak?

Pak jsem přešel na post finančního ředitele, ale protože jsem tam nenacházel takovou možnost kreativity, přesunul jsem se do developerské firmy. Zároveň jsem ale začal být už aktivní v práci pro město jako neuvolněný radní.

Jste původně z Luhačovic, máte tu kořeny?

Moje maminka pochází z Luhačovic. Byl jsem vychováván vždy v duchu, že je to opravdu krásné město a nechtěl jsem žít pak nikde jinde než tu. Chodil jsem do Luhačovic na základní školu, pak jsem dělal hotelovou školu ve Zlíně. Luhačovice jsou plné hotelů, tak to bylo logické. Poté následovalo ekonomické vzdělání na univerzitě.

Co považujete za nejtěžší úkol, který Vás teď čeká?

Určitě rekonstrukce infrastruktury ve městě. Chtěl bych se taky intenzivně zaměřit na jednání s potomky Serényiů, rodinou Thienen, které se v restituci vrací rozsáhlý majetek. Určitě se budu věnovat také řešení kamionové dopravy, která nás tu léta trápí. Také chci najít řešení, jak zamezit snižování počtu občanů města.

Jak právě k tomu chcete přispět?

Rád bych, abychom podpořili více individuální výstavbu domů, přizpůsobili tomu územní plán, musí se obrátit ten trend a lidé sem musejí mít chuť přicházet. A jde taky o to, aby místní mladí lidé chtěli zůstat tady v Luhačovicích, budovat si tu domov, zakládat rodiny.

Zmínil jste vztahy s rodinou Thienen, které se vrací řada majetku právě v Luhačovicích. To přinese městu ještě asi řadu komplikací, ne?

Na to, jak přesně se to dotkne třeba investic města v souvislosti s některými pozemky, které se navracejí, zatím nedokáži odpovědět. Do těch jednání teprve v nejbližších dnech půjdeme a já si musím udělat ucelený obrázek. Nejprve chci navázat přátelské vztahy s restituenty a pak teprve budeme řešit konkrétní věci související s rozvojem města.

Co před časem pošramocené vztahy s Lázněmi Luhačovice? Je s nimi sice dohoda, která však znamená pro město značné výdaje na jejich veřejný areál. Smlouva je ale také časově omezená a je proto otázka, zda město či Lázně nebudou chtít brzy její revizi a situace zase nevygraduje. Jak to vidíte?

Ta smlouva, která byla odsouhlasena minulým zastupitelstvem a podepsána vedením města a Lázní, řeší i celé období následujících čtyř let. Já do ní nechci nějak vstupovat, protože většina zastupitelstva s ní souhlasila, nějak se vyjádřila. Já k tomu mám svůj názor, ale nechci to teď rozhodně měnit. Pouze pokud by se staly výrazné legislativní změny, byl by to podnět k tomu zasednout znovu k jednacímu stolu. Jinak to ale beru tak, že byla uzavřena dohoda, kterou respektuji.

Spousta zastupitelů působí v tomto orgánu města jako nováčci. Jak rychle myslíte, že se sžijí s novými úkoly a celým systémem fungování zastupitelstva?

Za prvních pár zasedáních pochopí celý princip. Máme tu sice řadu nových zastupitelů, ale je jich tu několik také už zkušených, kteří jim rádi poradí, nasměrují je, vysvětli vše. Přeci tu sedí vedle sebe! Věřím, že se do obrazu dostanou všichni brzo.

Vy sám, když jste v roce 2010 poprvé kandidoval, bylo to za TOP 09. Proč jste se letos rozhodl do voleb se jít s dalšími lidmi jako uskupení PRO Luhačovice?

Když jsme se spolu s dalšími lidmi původně rozhodli, že chceme aktivně dělat něco pro naše město, nebyla taková možnost založit snadno hnutí jako Pro Luhačovice. „Topka“ byla nové uskupení na pravé části politického spektra a to mi bylo sympatické. Tak jsme tu založili její buňku a snažili se ji pak udržet a pracovat pod touto hlavičkou. Ale vzhledem k tomu, že komunální politika na úrovni malého města není o stranách, spíše o lidech a o programu, ukázalo se později jako lepší řešení vytvořit pro volby opravdu ryze místní uskupení. Já navíc nikdy neměl ambice věnovat se politice nad úroveň Luhačovic, takže to bylo nějaké logické vyústění.

Na zasedání zastupitelů, které je veřejné, tu ale nechodí obvykle příliš běžných občanů. Myslíte, že se s novou garniturou zájem občanů zvýší?

Byl bych rád, pokud by lidé ve větším počtu na zasedání přišli. Snaha otevřít se lidem tu určitě bude. Když právě nezamíří na zastupitelstvo, doufám, že je zaujmou aspoň avizované veřejné debaty.  Informace mohou získat ale jistě i návštěvou zastupitelstva, kde je také možnost přímého dialogu.

Ani starosta není živ jen prací, k životu patří určitě rodina. Vy jste ženatý a máte dvě už docela odrostlé dcery, že?

Ano, obě slavily teď narozeniny, starší je 21, mladší má 15 let. Mladší je v posledním ročníku Základní školy Luhačovice, starší už studuje na univerzitě ve Zlíně.

Říkává se malé děti, malé starosti, velké děti velké starosti. Mně už dcery také odrůstají, takže vím, že to nemusí být vždy jednoduché…

Naštěstí musím konstatovat, že celá má rodina je mi velkou oporou a co se týká dcer, je to ta největší radost, kterou mám. Zatím mě ani jednou nezklamaly a zdá se mi tak, že starostí nepřibývá, naopak mi čím dál více pomáhají.

Vaše žena pracuje tuším jako fyzioterpeutka?

Ano, je to práce v oblasti wellnessu, pracuje jako masérka. Celý život zasvětila oboru relaxačních služeb, baví ji to a naplňuje.

Vy jste takovým prototypem dnešního moderního úspěšného muže mladšího středního věku – máte zajímavě vybudovanou kariéru, nosíte dnes tolik oblíbený plnovous, nechybí ani tetování a také běháte, dokonce maraton, ne?

Ano. Mám rád výzvy. Na maraton mě přesvědčili v pracovním kolektivu a opravdu jsem ho absolvoval. Myslel jsem si, že tu svou účast budu ještě dlouho a těžce vstřebávat, ale naopak mě to nadchlo. Stejně jako třeba cyklistické závody, kterých jsem se účastnil. Mám rád běhání i kolo, ale také procházky. To vše mě baví a je právě skvělé, že se tu v Luhačovicích dá těmto aktivitám dobře věnovat. Máme tu krásné prostředí, okolí. Ale také rád cestuji po republice a po světě, rád mám i poznávání různých exotických míst. Tyto věci mě naplňují a věnuji jim svůj volný čas.

Mluvil jste o kráse Luhačovic, čím sem ale ještě více nalákat potenciální návštěvníky?

Máme krásné zázemí pro pasivní turistiku, historické stavby, spoustu kaváren, lze tu korzovat, ale také je tu úžasná příroda. Tedy ideální pro pěší turistiku, cykloturistiku. Ta má obrovský potenciál. Až se podaří udělat hustší síť cyklostezek, především propojit chybějící úseky směrem na Uherský Brod, přinese to určitě hodně nových návštěvníků. Jde o to, abychom dokázali k té především starší klientele, která sem jezdí za lázeňskými procedurami, co nejvíce díky nabídce dalších aktivit přitáhnout i rodiny a střední generaci.

A co dále?

Dokázal bych si tu třeba představit podporu investora za účelem vzniku golfového hřiště, které by přitáhlo další turisty, a navíc znamenalo díky tomu větší zisky z daní pro město. Já jsem jako manažer zastáncem toho přístupu, aby se hodně investovalo a rostl tak zisk a tím i možnosti dalšího rozvoje. Nemám tolik rád druhý přístup, kdy se jen snižují výdaje, aby byl lepší ekonomický výsledek.

Tento pohled asi souvisí s tím, že na vše nahlížíte pozitivně.  Ale přeci jen úkolů je řada a tlak na starostu bývá velký…

To bývá. Já ale naopak jsem za něj rád, protože mě to hned nutí ty věci řešit. Navíc jsem dost obrněný, protože průprava z mých předchozích působení je velmi dobrá.

Avizovali jste jako koalice, že vznikne programové prohlášení městské rady. Je už na světě?

Ano, už vzniklo. Chceme ho ale představit první na zastupitelstvu a pak teprve zmedializovat.

Čtyři roky utečou jako voda a pak se zase bude volit nové zastupitelstvo a starosta. Jak by to tu po Vašem funkčním období mělo vypadat, abyste byl sám s tím výsledkem spokojen?

Budu rád, pokud se podaří naplnit to, že město bude spravené, čisté, lidé tu budou šťastní a já budu pak moct předat i další nachystané projekty pro mého nástupce, aby se pokračovalo v tom konceptu rozvoje s dlouhodobým přesahem. Pokud rozděláme revitalizace sídlišť a někdo pak na to naváže a dokončí je, budu spokojený. Nebo pokud pak uvidím, že za nás byly vyznačené nové stezky pro cykloturistiku. Když potkám lidi a řeknou mi, že se jim tu dobře žije a že slíbené body programu se nám podařilo naplnit. Toho bych chtěl dosáhnout. Že se lidem budu moci podívat do očí a říct si: „Něco jsme dokázali!“ 

Hlavní partneři
Vincentka