Pramen Ottovka je opět v provozu

Jeden z nejznámějších luhačovických pramenů Ottovka je od začátku prosince opět zpřístupněn a slouží veřejnosti. Pramen byl až na výjimky uzavřen od července roku 2015. Důvodem byly výsledky mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce. 

Na základě několika posledních provedených rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci tak znovu mohou bez omezení využívat oblíbený luhačovický pramen.
Ottovka patří mezi povrchové zdroje a je jímána z mělké studny a tak přirozeně zachycuje i nečistoty z okolí, na což má vliv i přetrvávající sucho. V dřívějších letech srážky pomáhaly nečistoty odplavovat.
Akciová společnost Lázně Luhačovice pro zajištěné současného stavu musela v průběhu letošního roku realizovat řadu opatření. Přímo u studny, ze které je voda jímána, byla instalována UV lampa, která nepřetržitě zajištuje nechemickou dezinfekci vyvěrající vody. UV záření spolehlivě ničí případné bakterie, které by se mohly do zdroje dostat. Technologie dezinfekce vody UV zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu úpravy minerální vody je plně v souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel pod Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dále byla velká část svahu za altánem Ottovky, kde se nachází studna, vyčištěna od křoví, větví a náletů rostlin. Místo se prosvětlilo a navíc zde bylo instalováno také veřejné osvětlení. Preventivně se tak zamezí zdržování osob, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Vyloučit nelze ani vliv pramene Viola, který se nachází několik desítek metrů ve svahu nad Ottovkou. Jedno opatření se proto týkalo i případného vlivu tohoto nedávno navrtaného pramene. Přebytečná voda odtékající z pramene Viola byla svedena povrchovým potrubím mimo Ottovku, aby nedocházelo k případnému ovlivnění její kvality.
Pro hosty a pacienty akciové společnosti Lázně Luhačovice nebyla lázeňská léčba založená na využívání přírodního léčivého zdroje v žádném případě nijak omezena, protože bylo vždy k dispozici dostatečné množství minerální vody z ostatních pramenů. Ottovka se svým charakteristickým altánem vždy byla vnímána jako symbol Luhačovic a proto nám tolik záleželo na jejím opětovném zprovoznění.
Lázně Luhačovice, a.s., důsledně a pravidelně monitorují kvalitu všech 10 přírodních léčivých zdrojů, které na území Luhačovic spravují. Vlastníkem veškerých přírodních léčivých pramenů je stát.

Ottovka je studená přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia a bromidů.
Původně vytékala ze strže zvané „V Zelnici“. Ta se nacházela na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. V roce 1905 byl pramen, který původně vytékal z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 – 1939, kdy se nad pramenem postavila klenutá jeskyně uzavřená mřížovou branou. V té době se nedaleko jejího skutečného výtoku zbudoval kruhový pavilon a malá výtoková kašna. Své jméno dostal pramen podle člena rodu Serényiů, hraběte Otty.

Zajištění pitné kúry během zimy. Poteče i Nový Jubilejní

Vzhledem k uzavření haly Vincentka bude v zimních měsících zajištěna pitná kúra minerálních vod z pramene Nový Jubilejní v lázeňském areálu a také z pramene Aloiska poblíž hotelu Palace. U tohoto pramene mají pacienti a návštěvníci možnost se napít i teplé minerální vody. Nejmenší pacienti mohou již od roku 2016 celoročně využívat pro pitnou léčbu Novou Janovku přivedenou přímo do budovy dětské léčebny Miramonti.
Díky technickým úpravám s využitím speciálních topných kabelů bude poprvé po celou zimu přístupný i pramen Nový Jubilejní, který býval již v listopadu zazimován. Veřejné pítko ve tvaru krystalu soli otevřené veřejnosti před pěti lety bude poskytovat oblíbenou minerální vodu o nezměněné teplotě cca 13 st. C podobně jako v průběhu celého roku.

Hlavní partneři