Luhačovice opět zavedou vítání občánků

Vedení Luhačovic se rozhodlo znovu zavést obřad vítání občánků. Kvůli upevnění vztahů s mladými rodinami chce vedení města obnovit tradici po zhruba dvou desítkách let.

„Chci, aby rodiče dětí věděli, že si velmi vážíme každého narození nového občánka. Osobně jim chceme popřát a deklarovat, že se budeme snažit rodiny co nejvíce podporovat,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák. Přesná podoba slavnostního setkání se ještě upřesňuje. „Pro každé dítě bude určitě připraven nějaký pěkný dárek spjatý s městem a součástí slavnosti bude také společný zápis do kroniky města,“ nastínil starosta. Jak poznamenal, nevzešla myšlenka na obnovení tradice jenom ze strany samosprávy. „Sami občané se nás na to ptali a upozorňovali, že je škoda, že se v současnosti taková setkání nedělají,“ vysvětlil starosta. Obnovením tradice vítání občánků, ale rodiny nově narozených dětí rozhodně nepřijdou ani o finanční dar. Ten dostávají od města v posledních letech ve výši 2000 Kč. Zahajovací vítání bude první pátek v měsíci duben pro děti narozené v roce 2018 a začátkem roku 2019. Již teď je jasné, že premiérově bude asi mít tato obnovená tradice i aktéra o němž se v médiích už hodně mluvilo. První z letošních nově narozených občánků města Štěpán Kubáček totiž přišel na svět 1.1.2019 jako vůbec první letošní miminko celého Zlínského kraje, což se samozřejmě neobešlo bez pozornosti novinářů. Ročně se narodí do rodin v Luhačovicích dohromady kolem padesáti dětí. Město je za každého nového občánka rádo, protože v posledních 10 letech trvale zaznamenává úbytek počtu obyvatel.

Počty narozených dětí v Luhačovicích v posledních deseti letech

(Údaje z úseku evidence obyvatel MÚ Luhačovice) 

2009: 46
2010: 38
2011: 58
2012: 33
2013: 39
2014: 45
2015: 53
2016: 53
2017: 46
2018: 51

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka