Žákům ZŠ Luhačovice se skvěle daří v soutěžích

Hned několik úspěchů v posledních dnech zaznamenali žáci a žákyně Základní školy Luhačovice. Mimořádného výsledku dosáhl například luhačovický žák Ondřej Pavelka, který byl ve Valašském Meziříčí vyhlášen 29. ledna vítězem finále krajského kola soutěže Mladý chemik. 

Kromě zajímavých cen včetně finanční odměny si svými znalostmi mezi 894 zúčastněnými žáky z 38 základních škol regionu v regionální soutěži vybojoval také účast na republikovém kole. To se uskuteční na VŠCHT v Pardubicích,  kam z kraje postoupili už jen další tři účastníci. Jen o pár míst se mezi ně nedostala další žákyně luhačovické základky M. Pavlacká, která byla devátá, N. Janoušková pak obsadila pro Luhačovice ještě 16. místo.
Skvělý úspěch mladého chemika O. Pavelky přitom nebyl jeho jediným. Že tento žák je velmi talentovaný i v dalších oborech, svědčí i jeho druhé místo v okresním kole Dějepisné olympiády, kde ho krajské kolo teprve čeká. Skvělé výsledky ale přinášejí škole i další žáci a žačky, třeba také ve sportovních disciplínách.
„Naše družstvo vybojovalo 2. místo v lyžování ve Valašské sportovní lize,“ informoval o dalším z aktuálních úspěchů ředitel školy Roman Lebloch.
Jiné medailové umístění zaznamenali žáci školy opět ve vědomostním klání. Tentokrát šlo o soutěž Mladý ekonom, kterou pořádala Obchodní akademie Zlín. „Tam získalo naše družstvo v těžké konkurenci 1. a 3. místo,“ nastínil spokojeně Lebloch. Z úspěchů posledních dnů lze mimo to uvést například i úspěšnou účast deváťáků O. Máčalíka, O. Pavelky, P. Nováka, A. Kudery a M. Pavlacké na okresním kole Matematické olympiády.
A v čem podle ředitele tkví, že se luhačovickým žákům v soutěžích tak dobře daří?
„Jsme velká škola a tak se u nás dá najít talentovaných dětí opravdu hodně. Je to ale také o podpoře rodičů a zájmu samotných dětí o vědomostní soutěže. Za to bych jim chtěl velmi poděkovat,“ komentoval Lebloch. Jak dodal, samotný talent a zájem ale k dobrému výsledku ještě nemusí vést. a samozřejmě by to nešlo bez skvělé práce pedagogů „Je to hodně o usilovné práci. Nejde jen o to, uspořádat ve škole školní kolo soutěže, ze kterého pak mohou nejlepší postoupit. S těmi vítězi dále pracujeme, učitelé je na vyšší kola soutěží intenzivně připravují i mimo vyučování. Této skvělé práce, která přináší výsledky, si velmi cením,“ uzavřel ředitel.

Akce v Luhačovicích

MY JIDÁŠE HONÍME
Václav Koubek
The Muzzles
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka