Město Luhačovice bude pořádat setkání jubilantů

Rada města Luhačovice se na návrh Komise pro občanské záležitosti rozhodla změnit formu gratulací jubilantům a zavádí jejich pravidelná slavnostní setkání na půdě města. 

Od letošního března tedy individuální návštěvy u jubilantů nahradí jejich společná slavnostní setkání za účasti starosty či místostarosty.

„Budu velmi potěšen, když naši oslavenci přijmou pozvání. Rád se s nimi potkám, protože si myslím, že podobná vzájemná setkávání můžou být pro nás všechny obohacením, všechny názory a zkušenosti občanů nám pomáhají při naší práci,“ připomněl místostarosta Jiří Šůstek. 

První taková akce se bude konat již na konci dubna a bude to setkání 70tníků, tj. občanů Luhačovic narozených v roce 1949. Pozvánka s přesnými informacemi bude uveřejněna na webu města a v dubnových Luhačovických novinách.
„Věříme, že takové setkání bude pro naše občany příjemnou událostí a příležitostí setkat se se svými vrstevníky. Bude to také možnost dialogu s představiteli města, kdy mohou vyjádřit své potřeby nebo se na cokoli zeptat.“, řekla Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti.
Pro jubilanty bude připraveno posezení s občerstvením, pamětní list a malá pozornost. Město také počítá s těmi jubilanty, kteří se nejsou schopni kvůli svému věku či zdravotnímu stavu takového společného setkání zúčastnit. Těmto občanům město nabídne na vyžádání možnost osobní návštěvy v jejich domově.

Hlavní partneři