Zastupitelstvo schválilo rozpočet, na investice dají Luhačovice letos téměř 40 milionů Kč

Rozpočet města na rok 2019 schválili 21. února na svém zasedání luhačovičtí zastupitelé. Na investice půjde v Luhačovicích letos bezmála 40 milionů Kč a největší investiční akcí bude rekonstrukce křižovatky v ulici Družstevní za 6,7 mil. Kč. Významných investic je ale schválena celá řada. 

Rozpočet města je schodkový, s celkovými plánovanými výdaji přes 154 milionů Kč a s příjmy ve výši bezmála 139 milionů Kč. Rozdíl bude hrazen z přebytku minulých let a z části z úvěru.

Největší a nejnáročnější investicí je rekonstrukce křižovatky, ve které se na ulici Družstevní napojují ulice Hrazanská, V Drahách a Ludkovická. „Z jedné rozsáhlé plochy s nevyjasněnou předností v jízdě se stane sestava tří navzájem odsunutých křižovatek. Rekonstrukce by měla především přispět ke zlepšení dopravní situace a zvýšení bezpečnosti chodců v této části města,“ přiblížil místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek.

Součástí stavby je i propojení chodníkových tras mezi ulicemi a úprava veřejného osvětlení.

Opravu křižovatky bude provázet omezení dopravy v této části města. „Začít stavět by se s ohledem na povětrnostní podmínky mělo nejspíše v dubnu. Stavba má být dokončena do pěti měsíců,“ dodal místostarosta.

Další velké investice města jdou rovněž do milionových částek. Uskuteční se výstavba nového sběrného dvora za 6 mil. Kč. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu pak bude rekonstruován přístupový prostor před vstupem do Městského domu kultury Elektra za 5,3 mil. Kč. V budově základní školy budou opraveny střechy na hlavní budově a zatepleny boční stěny budovy za 4,3 mil. Kč, v mateřské škole bude rekonstruována kotelna za 2,6 mil. Kč.

Prostředky města půjdou ve velkém ale také do oprav chodníků „Na jejich rekonstrukci budou letos investovány minimálně 2 mil. Kč,“ upřesnil místostarosta Šůstek. 

Mezi další významné investice patří zakoupení nového automobilu s nosičem velkokapacitních kontejnerů pro Technické služby Luhačovice za cca 3,7 mil. Kč a město vynaloží také nemalé prostředky na zpracování projektových dokumentací plánovaných staveb. „Především budou dokončeny dokumentace revitalizace sídliště ul. Masarykova, dokumentace nového mostu v ul. Družstevní a dokumentace přestavby budovy Základní školy II pro účely Domů dětí a mládeže. Velmi důležité je ale i zpracování vyhledávací studie obchvatu Luhačovic,“ uzavřel místostarosta.  

Rekonstruovat se bude spletitá křižovatka v ulici Družstevní (foto: N. Synek)

   

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka