Silniční obchvat Luhačovic by mohl stát už za 10 let, město zahájilo první kroky

Luhačovice zahájily první kroky k realizaci obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu z centra tohoto nejznámějšího moravského lázeňského města. 

V rozpočtu města schválili zastupitelé mezi investicemi také 376 tisíc na vytvoření studie obchvatu, která vznikne v nejbližších měsících. „Je to první nutný krok k tomu, abychom se co nejdřív dopracovali k realizaci stavby obchvatu. Ten je nutný a městu dlouhodobě chybí. Po silnici II/492 procházející samotným středem Luhačovic totiž projíždí podle údajů zveřejněných ŘSD denně průměrně kolem šesti a půl tisíce vozidel, z toho tisíc těžkých náklaďáků. Většina z nich tu nemá cíl své cesty a městem pouze projede. Přitom ale samozřejmě přinášejí hluk, prašnost a exhalace, které komplikují život občanům i lázeňským hostům,“  uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák. 

Nové vedení města chce řešit tuto problematiku velmi intenzivně a má také stanoven přibližný časový pro další postup. „Po této tzv. vyhledávací studii budou následovat další kroky, jako technická studie, změna územně plánovací dokumentace nebo vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Každý z nich také s časovým horizontem, kdy je reálné, aby mohl být uskutečněn,“ nastínil starosta Ležák.

Zásadní bude, jako u všech takto velkých staveb, samozřejmě otázka financování.

„Věříme, že se prostředky na výstavbu obchvat za pomoci kraje, státu a evropských dotací podaří sehnat. S hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem jsme se při společném jednání na nutnosti vybudování obchvatu shodli a věřím proto, že kraj se o jeho výstavbu bude také chtít co nejvíce zasadit. Vždyť Luhačovice jsou jedním z turisticky nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst kraje,“ dodal starosta.

Pokud se podaří na základě postupně zpracovávaných dokumentů získat na projekt obchvatu peníze, střízlivé odhady na jeho vybudování jsou optimistické. Stavět by se mohlo začít už za osm let, samotná stavba by zřejmě zabrala přibližně další dva roky,“ doplnil Ležák.

Obchvat přitom už dávno mohl stát, ovšem město v tomto mělo trochu smůlu na historické události. „V osmdesátých letech minulého století už se stavba chystala a počítalo se i s jejím financováním. V květnu 1988 bylo pro obchvat vydáno dokonce územní rozhodnutí. Existuje tedy i návrh trasy, kudy by obchvat mohl vést. Pozitivní změny roku 1989 vedoucí k obnovení svobody a demokracie, bohužel jako vedlejší efekt přinesly se změnou poměrů také zpřetrhání těchto plánů, které mohly již dávno komplikovanou dopravní situaci Luhačovic vyřešit. Je tedy na nás, abychom se problému chopili a dokázali snahu o výstavbu obchvatu úspěšně dotáhnout k cíli. Otázku na to, kudy by nová silnice měla za současných okolností být vedena, zodpoví právě první krok v podobě zadání studie,“ uzavřel starosta. 

PŘÍLOHY K TEXTU    

Tabulka činností nutných k přípravě stavby

Informace o průjezdu vozidel (převzato z níže uvedeného zdroje).

Data lze najít na interaktivní mapě zveřejněné Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jsou zde zaneseny výsledky  z Celostátního sčítaní dopravy za roky 2010 a 2016.

(Interaktivní mapa je dostupná na http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx ) Z porovnání údajů z let 2016 a 2010 lze také vyčíst, že počet těžkých vozidel projíždějících centrem Luhačovic se za 6 let zvedl o 100 denně)

FOTOGALERIE: LUHAČOVICEMI PROJÍŽDĚJÍ DENNĚ TISÍCE KAMIONŮ

 

  

 

Hlavní partneři