Výtěžek akce „Dobrý skutek za mobil“ pomůže Domovu pro seniory v Luhačovicích

Dárkové šeky s finančním výtěžkem akce „Dobrý skutek za mobil“, kterou společně zorganizovaly Zlínský kraj a společnost ASEKOL  a.s., byly 25. února na krajském úřadě za účasti radních Margit Balaštíkové a Michaely Blahové slavnostně předány zástupcům Domova pro seniory v Luhačovicích. Domov tyto peníze využije k nákupu polohovatelného lehátka pro své klienty. 

„Smyslem této akce bylo připomenout občanům, že i takové drobné elektrozařízení, jako je mobilní telefon, si zaslouží recyklaci, a motivovat je tak k tomu, aby odevzdali k recyklaci svůj nevyužívaný starý mobil a zároveň tím přispěli na dobrou věc. Projekt jsme zorganizovali jako součást kampaně na podporu třídění elektroodpadu,“ sdělila radní Margit Balaštíková.

Sběrová akce se uskutečnila jednak během Dne Zlínského kraje a její hlavní část pak proběhla v předvánočním čase. Za každý vybraný starý mobilní telefon organizátoři následně poskytli Domovu pro seniory v Luhačovicích částku 25 korun. Celkově bylo vysbíráno 800 mobilních telefonů a výsledná částka tak činila 20 000 korun.

Současně s poukazem na tuto částku byl domovu pro seniory zástupcem společnosti ASEKOL předán šek na 10 600 korun, jehož výtěžek vzešel z akce „Pomáhejme smysluplně“. Jde o akci, ve které klienti ASEKOLu obdrželi vánoční poukázku v určité hodnotě a z vybraných projektů zvolili ten, který jim byl nejbližší. 

Hlavní partneři
Vincentka