Rozhovor s vedoucí denního stacionáře Charity Luhačovice Mgr. Karolínou Žáčkovou

Jednou z činností, kterým se věnuje Charita Luhačovice, je provoz denního stacionáře. Více o této službě, prozradila jeho vedoucí Mgr. Karolína Žáčková.  

Pro koho je denní stacionář Charity Luhačovice určen?

Našimi uživateli jsou senioři a lidé se zdravotním postižením.

Jaké je poslání denního stacionáře?
Posláním je poskytování ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Nejčastější skupinou jsou u nás senioři s počínající, nebo pokročilou demencí. Rodina, která o takového člověka pečuje, má často obavy nechat jej doma samotného. Často proto, že sami chodí do práce a mají vlastní rodiny, o které se musí postarat.

Jak probíhá takový den v denním stacionáři?
Máme otevřeno každý pracovní den od 7 do 15:30h. Rodina si rodinného příslušníka přiveze, nebo nabízíme možnost dovozu sami. Často připravujeme snídani u nás u které si aktivizační pracovnice s uživateli popovídají. Potom následuje dopolední program. Ten se skládá s procvičování paměti formou křížovek, hledání rozdílů, aj.. Často a pravidelně zpíváme lidové písně. Vzpomínáme s uživateli na mládí, hrajeme karty, nebo jiné stolní hry. V minulém roce jsme zapojili i pohybová cvičení. Klademe vždy důraz na individualitu uživatele, na jeho fyzický i psychický stav a tomu přizpůsobujeme i dopolední programy. Po obědě si následuje klidový režim a konkrétní naplnění volného času uživatele.

Zajišťujete i stravu?
Ano. Objednáváme obědy z Charity Uherský Brod. Svačiny dodává rodina.

Jaké služby ještě denní stacionář poskytuje?
Nabízíme odvoz a dovoz ze stacionáře, pomoc při úkonech osobní hygieny. Pořádáme výlety do okolí Luhačovic a kulturní akce. Vše po domluvě s uživateli a jejich rodinnými příslušníky. Uživatelé udržují ve stacionáři sociální kontakt s vrstevníky. Našim častým cílem je, aby uživatelé díky různým aktivitám zažili i vlastní ocenění a pocit důležitosti.

Jaké je vybavení denního stacionáře?
Naše prostory jsou uzpůsobeny především tak, aby přiblížily domácí prostředí a uživatelé se zde cítili dobře. Máme zde odpočinkovou místnost, která připomíná obývací pokoj. V této místnosti je možnost sledovat televizi, nebo promítat filmy pro pamětníky na plátně. K dispozici je pro zdatnější uživatele i PC. Společenská místnost připomíná kuchyň. Tady trávíme dopolední čas. Můžeme nabídnout odpočinek v polohovacím křesle, či na lůžku. V teplých dnech se snažíme využívat posezení pod venkovní pergolou. Celý objekt je zabezpečen bezbariérovým vybavením.

Jaké kroky musí rodina udělat k tomu, aby jejich rodinný příslušník denní stacionář navštěvoval?
Po informační schůzce se většinou domlouváme na den na zkoušku. Je to den (nebo pár hodin), kdy potenciální uživatel stráví bezplatně čas v denním stacionáři a vyzkouší si, jestli se bude v takovém prostředí cítit dobře. Pakliže tento den proběhne bez problémů, sepisujeme s rodinou smlouvu. Zde sjednáme konkrétní podmínky od požadavku uživatele a rodiny, či našich podmínek. Často se domluvíme, že bude uživatel navštěvovat denní stacionář ne celý týden, ale pouze v určité dny. V tyto dny si rodina často potřebuje vyřídit osobní záležitosti a nemůže mít svého člena rodiny pod dohledem.

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka