Jarní úklid města je v plném proudu

Také v tomto roce se s končící zimou a příchodem jara Technické služby Luhačovice (TS) začaly s jarním úklidem města. K tomu, aby lázeňské město mělo čisto v ulicích a pro návštěvníky i obyvatele bylo příjemným místem, přispívá i řada dalších lidí. Technické služby ale samozřejmě zajišťují zásadní díl.

„V rámci jarního úklidu komunikací a zpevněných ploch jde hlavně o odstranění inertního posypového materiálu, vzniklého při provádění zimní údržby. Úklid je rozfázován do 2 etap. V první etapě se provádí zametání se sběrem materiálu a současně je prováděno čištění vpustí dešťové kanalizace. Druhá etapa obnáší kompletní umytí zametených ploch a jejich dočištění zametacím vozem,“ nastínil ředitel TS Luhačovice Josef Pučalík. Přestože zima přinesla letos vydatně sněhu, s úklidem se mohlo začít už před oficiálním začátkem jara. „Úklid jsme zahájili v posledním únorovém týdnu. Trasa úklidu koresponduje s trasou plánu zimní údržby a k tomu je přidáno čištění krajské komunikace II/492 v průtahu Luhačovicemi. Tuto část komunikace jsme povinni mimo jiné i zametat v rámci dotačního projektu Snížení emisí v Luhačovicích z roku 2014,“ poznamenal Pučalík. V půli března už byly TS s úklidem z velké části hotovy. „Máme z 1.etapy uklizeno v Luhačovicích 70% komunikací a veřejného prostranství. Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom měli mít komplet umyto a uklizeno do 5.dubna,“ podotkl Pučalík.

K tomu, aby bylo v ulicích čisto, přispívá kromě TS i řada občanů

Usnadnit TS jejich práci mohou samozřejmě i občané, a to snadno, zkrátka tím, že dodržují pravidla. „Pomáhá nám, pokud lidé respektují dočasné dopravní značení, které se dává před úklidem na exponovaná místa,“ vysvětlil ředitel TS.

K tomu, aby město po zimě působilo čistě a příjemně, mohou samozřejmě přispět jednotliví občané také, tím že udržují pořádek v nejbližším okolí svých domovů a neodhazují odpadky, kam se nemá. Každoročně se ale také konají dvě organizované akce, které k čistotě města rovněž významně přispívají.  Jednu společně organizují místní ZŠ, MŠ a DDM, a to v souvislosti s dubnovým Dnem Země. Děti společně s pedagogy vyrazí uklízet drobné odpadky do vybraných lokalit města. V zámeckém parku jsou pro ně pak připraveny zábavné ekologicky zaměřené hry.

Úklid je také spojený s výchovou

„Letos je akce naplánována na 25. dubna, s náhradním termínem 26.4. Vedeme díky ní děti k péči o životní prostředí a posilujeme v nich vědomí nutnosti udržovat pořádek. Děti si to dobře uvědomí, tím, že uklízejí právě lokality, kde se samy často pohybují,“ poznamenala ředitelka DDM Eva Tomalová. Sesbírané odpadky pak z domluvených míst odvážejí Technické služby. „Jedná se pravidelně o 20 až 25 pytlů odpadu, který by jinak hyzdil ulice,“ poznamenala Tomalová. Obdobně TS  svážejí i další odpad z úklidu, který společně pravidelně společně provádějí luhačovičtí skauti a myslivci. „Na úklid vyrážíme od zámku ráno 13. dubna, uklízet budeme jako obvykle hlavně v okrajových částech města,“ informoval vedoucí skautského střediska Petr Mituník.

Že spousta lidí v Luhačovicích dokáže přiložit ruku k dílu a podpořit čistotu města „Jsem hrdý, že občané a celé naše město se k tomu staví tímto způsobem a vede se tu k pořádkumilovnosti a péči o životní prostředí i nejmladší generace. Těší mě také, že jak dobře plní své úkoly Technické služby, jelikož jsem osobně zaznamenal, jak si turisté  pochvalovali, jak se tu dobře udržují ulice,“ poznamenal starosta Ležák.

Akce v Luhačovicích

Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka