Pejskařům budou k dispozici nové koše na hromádky po jejich mazlíčcích

K čistotě města by mělo v letošním roce přispět také pořízení nových odpadkových košů určených na psí exkrementy. „Bude pořízeno 15 ks košů na psí exkrementy, včetně sáčků.

Koše budou rozmístěny na sídlištích, na trase Masarykova-sportovní hala, na ul.Slunná-k lesu, u Aloisky, na travnatých prostorách před budovami ZŠ, na chodníku sídliště Masarykova směrem k Oáze, na cyklostezce Luhačovice-Biskupice, na ul. Mlýnská a na travnaté ploše před Benzinou u cesty k Matovi. Umístění bylo zvoleno v rámci zkušeností a po konzultaci s lidmi, kteří chodí psy vyvenčovat a chodí s nimi na vycházky,“ informoval ředitel TS Luhačovice Josef Pučalík. Koše mohou výrazně pomoci v udržování pořádku ve městě, ovšem, pokud se jich bude správně využívat. „Hlavně jde o to, aby lidé z košů neodebírali přiložené sáčky k jiným účelům. než k čemu jsou určené, a aby  si tyto koše nepletli s klasickými koši na odkládání odpadu,“ apeluje na občany Pučalík. Pořízení košů není levnou záležitostí. „Vyjde to na cca 52 000 Kč vč.DPH, včetně náhradních 2 rolí sáčků ke každému koši. Dodány budou koše do 12. dubna a instalovány nejpozději do 30.dubna,“ doplnil Pučalík.

Starých košů bylo méně a půlka jich už dosloužila

Koše na psí exkrementy byly poprvé v  Luhačovicích pořízeny a instalovány cca před 15 lety v počtu 10ks. Asi polovina z nich je již ale podle informací TS už bohužel poničena. Veřejnosti tak jistě nové koše usnadní, aby lidé měli snadnou možnost po svých mazlíčcích uklízet hromádky v lokalitách, kde se s pejsky často pohybují. I tam, kde není koš přímo určený na psí exkrementy se jistě ale v blízkosti najde běžný odpadkový koš či nějaká popelnice, kam lze naplněný sáček odhodit. Lidé tak přispějí nejen k lepšímu vzhledu ulic a pořádku ve městě, ale vyhnou se i postihu, který podle příslušný právních předpisů za znečišťování veřejných prostranství samozřejmě hrozí. „Pokuta může být až v řádu několika tisíců korun,“ upozorňuje velitel Městské policie Luhačovice Vlastimil Červenka. Popsal také, že problematika se řídí jak podle zákona o přestupcích, tak i dle obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č.1/2018. „Tou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. V článku 1 upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,“ nastínil Červenka. Jsou zde navíc přímo určena místa kde je vstup se psy přímo zakázán. „Jde například o areál zámeckého parku, dětská hřiště a pískoviště či plochy veřejné zeleně jako jsou květinové záhony a plochy s výsadbou okrasných trav, bambusů a keřů. Z toho jasně vyplývá, že se jedná i o prostory na Lázeňském náměstí, nebo o hřbitov.“  

Kdo po svém pejskovi neuklízí, může zaplatit tučnou pokutu

Při sankcionování těch, kteří neuklízí po svých psech exkrementy, se vychází z ustanovení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. „A to podle § 5, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,“ sdělil velitel MP.  Přestože při opakovaném provinění by mohla být udělena až desetitisícová pokuta, obvykle na pokutování nedojde. „Zkušenost z praxe je taková, že pokud se strážníci nachází v blízkosti psa, který veřejné prostranství znečistí, tak majitel nebo doprovod psa po něm uklidí a není třeba přistupovat k žádné sankci. V některých případech postačí jen upozornění „že to strážník vidí“ a dojde k okamžité nápravě. Většina našich občanů je natolik uvědomělá a má smysl pro pořádek, že sami po svých psech tyto exkrementy uklízí. Samozřejmě jsou i výjimky a najdou se mezi námi ignoranti, kteří s tím mají problém, jako je tomu i u plnění některých jiných povinností,“ uzavřel Červenka

Hlavní partneři
Vincentka