Vedení města s se setkalo s občany místních částí, chce s nimi intenzivně spolupracovat

V dubnu se konala setkání nového vedení města s občany místních částí Luhačovic. Postupně tak starosta Marian Ležák a místostarosta Jiří Šůstek zavítali na diskuse s občany nejprve 2. 4. do Kladné Žilín, 9.4. do Řetechova a naposledy 16.4. do Polichna. Každému sezení s místními obyvateli přitom předcházela prohlídka dané obce s předsedy a členy tamních osadních výborů, aby se vedení města přímo na místě seznámilo s problémy, které zdejší obyvatele nejvíce trápí.

Při debatě s občany pak vysvětlili představitelé radnice své postoje a přijímali podněty od místních. „Jsme rádi, že o besedy byl velký zájem, na každou přišlo kolem čtyřicítky občanů, přitom tyto přidružené obce mají mezi 200 a 300 obyvateli. Lidé se při nich nebáli vyjádřit svůj názor a přišli s řadou zajímavých podnětů. Hned v úvodu jsme obyvatele na setkáních seznámili s tím, že se chceme místním částem věnovat daleko více, než jak se k tomu stavělo město v minulosti. Chceme pomoci aktivně řešit, co je nejvíce trápí a být s nimi v intenzivní komunikaci, proto podobná setkání plánujeme ne jednou za několik let, ale několikrát do roka,“ zhodnotil starosta Marian Ležák.

Že zájem o tyto besedy je oboustranný, potěšilo i místostarostu Luhačovic. „I já velice vítám zájem občanů místních částí. Většina podnětů byla konstruktivních a teď bude důležité stanovit priority jejich realizace. Některé drobnější věci se dají řešit téměř ihned, na některé bude potřeba delší příprava. Bohužel některé není schopno řešit město, ale my je musíme projednat a především prosadit s jednotlivými zodpovědnými organizacemi, jako např. Povodí Moravy, ŘSZK a podobně,“ dodal místostarosta Jiří Šůstek.

Postoj vedení města k místním částem oceňují i jejich obyvatelé. „Na novém vedení se nám líbí, že je komunikativní a má zájem se setkávat s občany,“ ocenila předsedkyně osadního výboru Polichna Alena Studená.

V obci je podle ní trápí především problematika dopravy (není tu zřízen přechod přes frekventovanou silnici). Setkání s představiteli radnice hodnotili pozitivně i na Řetechově. „Bylo velice příjemné a v přátelském duchu. S napětím však očekáváme odpovědi na vznesené dotazy na další schůzi,“ komentoval předseda řetechovského osadního výboru Libor Kratina s tím, že na setkání v jejich místní části se probírala nejvíce otázka malého rozpočtu obce.

To v Kladné Žilín se za hlavní téma se dal podle tamního předsedy osadního výboru Martina Mališky považovat ujíždějící břeh u místní hasičské zbrojnice, dále zanesené koryto potoka nebo stav místních komunikací a chodníků. „Setkání hodnotím velmi kladně. Vše důležité bylo řečeno a to je hlavní,“ poznamenal Mališka. Ocenil také že na setkání dorazili nejen starosta a místostarosta, ale ve velkém právě i lidé z jejich obce. „Za projevený zájem jim všem patří můj velký dík,“ uzavřel Mališka.

FOTO ze setkání v Polichně
run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’58500′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\’1539\‘); $wc[\’id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\’58500\‘); $wc[\’unique_id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\’function_id\‘]=\’po-modules-photogallery\‘;‘,’a:0:{}‘); ?> 

FOTO ze setkání v Řetechově

run_function(‚hash‘,’po-modules-photogallery‘,’58501′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(\’1538\‘); $wc[\’id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(\’58501\‘); $wc[\’unique_id\‘]=(($GLOBALS[\’interpret\‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[\’function_id\‘]=\’po-modules-photogallery\‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Hlavní partneři