Možnost navrhnout logo vtáhla veřejnost do problematiky sociálních služeb

Velký zájem občanů o problematiku sociálních služeb a desítky doručených návrhů loga od široké laické veřejnosti. To je úspěšný výsledek soutěže vyhlášené v rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb ORP Luhačovice. Zapojila se do ní více než osmdesátka účastníků.

 „Vyhlášení soutěže se před časem setkalo s absolutním nepochopením mezi některými médii. Jak se teď ukázalo, soutěž ale zcela splnila svůj účel. Hlavním cílem totiž nebylo ani tak získat samotný výtvarný návrh, ale rozvířit celospolečenskou debatu a zapojit veřejnost. Komunitní plánování sociálních služeb znamená, že se do něj má zapojit místní komunita a právě to se i díky této akci stále více daří,“ podotkl starosta Luhačovic Marian Ležák. Ten po vyhodnocení soutěže v tomto týdnu také osobně poděkoval vítězi, kterému společně s místostarostou Jiřím Šůstkem předali i ocenění. 

Jako vítěze soutěže, která byla určena laické veřejnosti včetně dětí, vybrali organizátoři nakonec logo navržené žákem osmé třídy ZŠ Luhačovice Adamem Křenkem. A čím organizátory vítězný návrh zaujal? „Skvěle poukazuje na to, že se sociální služby týkají lidí všeho věku a logo také dobře vystihuje projekt komunitního plánování sociálních služeb na Luhačovicku,“ poznamenala Pavlína Stolaříková, která má komunitní plánování za město na starost. Samotná výtvarná soutěž o nejlepší logo probíhala v lednu a únoru 2019. „Děkuji všem, kdo se do soutěže se zapojili. Byla to nejširší veřejnost, ať už dospělí, nebo sami uživatelé sociálních služeb a hodně také žáci místní základní školy. Celkem bylo doručeno 83 návrhů, v nichž soutěžící projevili kreativitu a uplatnili originální nápady,“ popsala  Stolaříková. O tom, který návrh bude vítězný, hlasovali členové pracovních skupin projektu zaměřeného na komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice.

Mezi užším výběrem byl například i návrh zobrazující sepjaté ruce do tvaru srdce vprostřed nichž je načrtnuta postavička stojícího člověka, který pomáhá vozíčkáři. Různé piktogramem ztvárněné osoby nechyběly na více návrzích a jsou také součástí vítězného loga, které vytvořil Adamem Křenek. Jeho logo obsahuje tři hlavní motivy. „Nejdřív jsem nakreslil L jako Luhačovice. Říkal jsem si ale taky, že sociální pracovníci a sociální služby musejí být pozitivní. Tak jsem naznačil očima obličej a přidal úsměv. Připojil jsem také postavičky cílových skupin. Jsou tu lidé všeho věku, od mládí až do stáří, kterých se sociální služby můžou týkat,“ nastínil Křenek. Jako u mnoha dalších účastníků soutěže tvorbě jeho loga předcházela právě debata o sociálních službách.

 „Dělal jsem logo doma. Povídali jsme si předtím s mamkou o tom, co sociální služby jsou,“ přiblížil vítěz. Odměnou za jeho úspěšnou aktivitu bylo nejen poděkování starosty a pamětní list a také symbolická cena v podobě volných vstupů na Městskou plovárnu. Ale cenou pro vítěze je určitě i spokojenost, že s jeho návrhem se teď bude potkávat široká veřejnost u různých setkání, dokumentů a dalších materiálů spojených s projektem komunitního plánování sociálních služeb v ORP Luhačovice. Mladík, který je autorem loga, se o problematiku sociálních služeb chce zajímat i nadále.

„Při debatě s vítězem jsme se dohodli na jeho dalším zapojení do zpracování komunitního plánu ORP Luhačovice. Nezaujatý pohled na jednotlivé návrhy v rámci komunitního plánu očima mladého člověka bude velmi přínosný. Oceňuji také velký zájem vítěze o sociální služby poskytované v Luhačovicích,“ dodal místostarosta Jiří Šůstek, který má sociální oblast ve své gesci.

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka