Luhačovice hostily mezinárodní setkání dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů z Luhačovic pořádal ve dnech 9. 5. – 12. 5. 2019
XIV. Mezinárodní setkání dobrovolných hasičů z evropských lázeňských měst.

Uběhlo dvanáct let a setkali jsme se na půdě našeho města již po druhé. Přijeli k nám naši přátelé ze všech šesti spřátelených zemí.
Dánsko zastupovalo město Skanderborg, Německo Eisenach, Srbsko Aranđelovac, Polsko Rozmierz, Rakousko Bad Deutsch-Altenburg a Vídeň, Slovensko Trenčanské Teplice.
Celkem přijelo 30 hostů, kterým jsme připravili třídenní program, ve kterém jsme se snažili ukázat co nejvíce z naší práce, ale také z krásného lázeňské města Luhačovice a zlínského okolí.
První slavnostní zahajovací večer nám město Luhačovice propůjčilo velkou zasedací místnost a zde proběhly slavnostní zdravice zástupců města a HSZ Zlínského kraje. Poté následoval slavnostní večer v hotelu, kde byli hosté ubytováni a členové zahraničních delegací si předali ocenění za dlouholetou spolupráci v tomto sdružení.
Druhý den jsme vyjeli na celodenní výlet do Kroměříže a cestou jsme ukázali hostům další významná místa Zlínského kraje. Zastavili jsme se u hasičské stanice ve Zlíně, ve které probíhá rozsáhlá rekonstrukce s dostavbou dalších budov. Na zpáteční cestě naši členové SDH připravili ke shlédnutí naši techniku, kterou máme k dispozici pro potřeby jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Výlet se velmi vydařil, sice nám i trošku sprchlo, ale voda k hasičům patří.
Sobota, třetí den, nás přivítala krásným slunečným ránem. Společně jsme se vydali na tradiční jarmark a poté následovala komentovaná prohlídka našeho města. Naši hosté ochutnali všechny přístupné prameny, které jim velmi chutnali, zajímali se o dění ve městě a také v lázních. Součástí sobotního dne byly i akce pořádané v rámci slavností Otevírání pramenů a tohoto jsme bohatě využili.
Závěrečný večer jsme pojali jako večer tance a písniček. Na zahájení nám přišly ukázat něco ze svého umění dámy z taneční skupiny Crazy Flappers, která je součástí Luhačovického okrašlovacího spolku Calma. Atmosféru třicátých let minulého století nám zprostředkovaly tanečním vystoupením nazvaným Lázeňský mix. Naši hosté byli nadšení a vyžádali si několik dalších přídavků. Vyzvali jsme kamarády se Srbska, kteří nám předvedli svůj národní tanec. Následovala polka, kterou zatancovali členové našeho sboru a další hosté se přidali. Dalším milým překvapením pro naše hosty bylo vystoupení členky SDH Luhačovice, která je i členkou TJ Sokol Prštné – Zlín a trénuje krasojízdu na kole. Tato ukázka byla velmi zdařilá a všichni ji ocenili dlouhým potleskem.
Celý večer probíhal ve velmi srdečné a přátelské atmosféře, ale každé setkání jednou končí, a proto na závěr předal starosta SDH Luhačovice pan Alois Obadal, putovní prapor Mezinárodního setkání dobrovolných hasičů kamarádům z lázeňského města Bad Deutsch-Altenburg, kteří za dva roky budou toto setkání pořádat.
V neděli jsme se rozloučili se všemi účastníky a popřáli jsme jim šťastnou cestu domů s tím, že se těšíme za dva roky ve zdraví na opětovné shledání.
Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli a jakýmkoliv způsobem se zasloužili o zdar celé akce.

Byli to zástupci kraje pod vedením senátora a hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka. Představitelé města Luhačovice, starosta Ing. Marian Ležák, místostarosta Ing. Jiří Šůstek, dále ředitel HSZ Zlínského kraje plukovník Ing. Vítěslav Rušar, ředitelka Lázeňského hotelu Miramare paní Veronika Záhorská, vedení Lázní Luhačovice a.s. firma KARE Luhačovice, dopravní spol. Zlín – Otrokovice a paní Tereze Bartoníčkové za krásnou komentovanou prohlídku města a lázní. Nesmím zapomenout na všechny aktivní členy SDH Luhačovice a jejich kamarády, kteří nelitovali svého času a zapojili se nejenom do příprav, ale také do samotného dění celého setkání.

      

Hlavní partneři
Vincentka